Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Het profiel D&P op SG Newton: ‘dare to discover’


Ondernemen en ontdekken
 


De combinatie van het brede karakter van het vmbo-profiel Dienstverlening & Producten (D&P) met een sterke LOB-component, maakt het tot een aantrekkelijk profiel. Hoe lukt het scholen om LOB als rode draad in hun programma te integreren? Een kijkje in de keuken van SG Newton, een ondernemende D&P school voor vmbo b/k en mavo in Hoorn.

‘Ondernemen en ontdekken’, dat is waar SG Newton voor staat. De school biedt breed oriënterend onderwijs en verzorgt zowel binnen- als buitenschools leren. De keuze voor het profiel D&P past naadloos bij de visie van de school om leerlingen zo breed mogelijk op te leiden en keuzes zo lang mogelijk uit te stellen. De link naar LOB is snel gelegd: “Met zoveel mogelijk projectonderwijs laten we de leerlingen zien wat er buiten de school te halen is. Zien wat nodig en mogelijk is in de praktijk en weten waar je sterke punten liggen, motiveert je voor het leren op school”, zegt Sylvia Broere, teamleider bovenbouw.

Betrokken school

SG Newton

Contactpersonen