Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Duurzame keuzes

Een gezamenlijke visie op LOB vanuit mbo en hbo

In de regio Rijnmond hebben mbo- en hbo-scholen een gezamenlijke visie ontwikkeld op loopbaanbegeleiding van mbo-studenten die de overstap maken naar het hbo. Een goed aansluitende loopbaanbegeleiding draagt namelijk bij aan het studiesucces van de mbo-student in het hbo. De begeleiding is erop gericht zelfkennis te ontwikkelen en mbo-studenten te helpen zich voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of werk. Het ontwikkelen van loopbaancompetenties is hierbij het uitgangspunt. In de ontwikkelde visie worden gerichte activiteiten genoemd die het mbo en/of het hbo kunnen ondernemen om te komen tot een duurzame keuze voor een hbo-opleiding.

Betrokken school

Albeda College en Hogeschool Rotterdam

Rotterdams Aansluitingsoverleg (RAO) mbo-hbo / Werkgroep LOB mbo-hbo Rijnmond

Contactpersoon

Ineke Spijer, Albeda College, i.speyer@albeda.nl

Carla Spek, Hogeschool Rotterdam c.a.spek@hr.nl