LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Uitgeverij Deviant - Focus

Focus is een methode loopbaanoriëntatie en - begeleiding voor alle niveaus van het mbo. Focus helpt studenten om inzicht te krijgen in hun kwaliteiten en motieven, en stimuleert ze om na te denken over hun verdere loopbaan. De methode bestaat uit een leerwerkboek met digitale ondersteuning. Het leerwerkboek vormt de basis van de methode, met aansprekende en activerende opdrachten. De digitale methodesite Studiemeter biedt aanvullend materiaal, zoals filmpjes, online testen en een portfolio. Focus bevat acht thema’s, waarin de vijf loopbaancompetenties geïntegreerd aan bod komen.