LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Simulise - LOB vmbo

In de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo is LOB een verplicht onderdeel geworden. In een loopbaandossier dienen de leerlingen te beschrijven welke stappen zij gezet hebben om tot hun competenties te komen. Er wordt hierbij geen cijfer afgenomen, maar het onderdeel moet afgerond worden.