LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Profiel ASL - Studieloopbaanplanner

In de Studieloopbaanplanner met portfolio en plusdocument werkt de leerling vanaf leerjaar 4 van het havo / vwo aan een gedegen voorbereiding van zijn keuze voor een vervolgstudie in het hoger onderwijs. Aanvankelijk ligt het accent vooral op het in beeld brengen van de studievoortgang, studievaardigheden en persoonlijke competenties om vervolgens meer aandacht te geven aan de LOB. Vanuit een exploratie van zijn interesse, talenten en persoonlijkheid zoekt de leerling verdere verfijning en verdieping met behulp van unieke tools om op het juiste spoor van passende vervolgstudies te komen.