LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Generation 24/7

Generation 24/7 helpt studenten op weg in onze snel veranderende maatschappij.

 

In onze maatschappij is het aanleren van vaardigheden om flexibel en wendbaar te zijn en te kunnen functioneren binnen een snel veranderde arbeidsmarkt essentieel. Studenten moeten al vrij jong een keuze maken voor een beroep en de opleiding die daarbij hoort. Generation24/7 speelt een belangrijke rol bij dit keuzeproces door het onderwijs te ondersteunen, zodat de student zich kan ontwikkelen in zijn loopbaancompetenties. Binnen de gestructureerde digitale leeromgeving van de methode kan de student een keuze maken voor beroepsgerichte betekenisvolle opdrachten, die bij hem of haar passen, of aansluiten bij de situatie op stage of werk op dat moment. De LOB opdrachten zijn bedoeld voor het opdoen van ervaringen waarop de student kan reflecteren en (vervolg)keuzes kan maken voor zijn loopbaanontwikkeling.