LOB-kennisbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Wegwijzer studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs

Hoe maak je de leerling wegwijs in het grote aanbod aan studiekeuzeactiviteiten vanuit het ho*?

Hoe kun je de leerling hierin op weg helpen, zodat hij** gemotiveerd op pad gaat?

De ‘Wegwijzer studiekeuzeactiviteiten hoger onderwijs' (ho) biedt een overzicht van veel voorkomende loopbaanvragen gedurende het studiekeuzeproces en maakt inzichtelijk welk type studiekeuzeactiviteit(en) hierop aansluit(en).
Het addendum ‘Overzicht studiekeuzeactiviteiten per instelling’ laat zien met welke zoekterm een passende activiteit kan worden gevonden op de website van de verschillende instellingen.
De tool is ontwikkeld voor schooldecanen en mentoren in het voortgezet onderwijs (vo) bij de begeleiding van leerlingen in hun studiekeuzeproces, maar is ook geschikt voor studieloopbaanbegeleiders in het mbo.


* hoger onderwijs = hbo en wo | ** met ‘hij’ bedoelen we iedereen (man/vrouw/anders)