Expertisepunt LOB

LOB in het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs

Het praktijkonderwijs is in het leven geroepen om zo praktijkgericht mogelijk leerlingen te begeleiden naar vervolgonderwijs of een eerste stap op de arbeidsmarkt. Het voortgezet speciaal onderwijs is inhoudelijk hetzelfde als het reguliere voortgezet onderwijs, maar dan aangepast aan de onderwijsbehoefte van leerlingen met een beperking.

Door jongeren activiteiten aan te bieden, te begeleiden en met hen in gesprek te gaan, ontdekken zij hun talent en vormen ze een realistisch beeld van hun loopbaan- en beroepsmogelijkheden. Aandacht voor LOB in het praktijk en (voortgezet) speciaal onderwijs kan helpen om bewuste en gefundeerde loopbaankeuzes te maken. Op het gebied van LOB wordt in het praktijk- en speciaal onderwijs al volop  aandacht besteed, anders dan het vmbo is er echter (nog) geen verplichting voor LOB. Er is dus geen diploma-eis voor LOB, maar, net als op havo- en vwo scholen is er steeds meer aandacht voor LOB binnen de onderwijsprogramma's.

 

Praktijkvoorbeelden

Tools

Benieuwd hoe andere scholen uitvoering geven aan LOB? Laat je inspireren door deze praktijkvoorbeelden!
Maak gebruik van deze tools om LOB op jouw school te versterken.
 

De samenwerking vsopro is ontstaan vanuit de ministeries van SZW en OCW en is bedoeld om regionale samenwerking op de aansluiting vso/pro en de arbeidsmarkt te versterken.

S-BB speelt een rol voor de vso en pro leerlingen als het gaat om informatie over de mogelijkheden op het mbo en op de arbeidsmarkt.
Expertisepunt LOB
Een jongere leert loopbaankeuzes maken door het ontwikkelen van de vijf loopbaancompetenties:

 

  • kwaliteitenreflectie

  • motievenreflectie

  • werkexploratie

  • loopbaansturing

  • netwerken

Door het ontwikkelen van loopbaancompetenties krijgen jongeren meer inzicht in zichzelf als professional en ontwikkelen hiermee een beeld van welk werk en welke werkomgeving het beste bij hen past. Er zit geen vaste volgorde in hoe de loopbaancompetenties ingezet moeten worden. Wel is het werken aan de competenties een cyclisch proces dat tijdens de gehele onderwijsperiode plaatsvindt. In deze wegwijzer lees je welke loopbaancompetenties er zijn, welk doel ze hebben en hoe kun je ze kunt inzetten.

De begeleiding van de school is niet alleen gericht op het ontwikkelen van de loopbaancompetenties, maar ook op het ontwikkelen van een eigen identiteit en het leren kiezen voor een (studie)loopbaan die bij de leerling past. Dit gebeurt door het aanbieden van (arbeidsmarkt)informatie, het laten opdoen van ervaringen, het vastleggen van inzichten over de ontwikkeling van de loopbaancompetenties en het begeleiden van de leerling middels het voeren van o.a. loopbaan(reflectie)gesprekken.
Expertisepunt LOB