Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB
categorie

3februari

Havocongres 2022 'Trots op Havo!'

De Werelt in Lunteren | 09.30 - 16.00 uur

Op donderdag 3 februari organiseert het Havoplatform in samenwerking met ATOA het havocongres ‘Trots op havo’. Dit congres is bedoeld om het havo-onderwijs onder de aandacht te brengen.  Het Havoplatform en ATOA wil de congresdeelnemers inspireren met actuele workshops, lezingen en inspiratiesessies, en zorgen dat deelnemers zowel informatie, als ideeën meenemen als opbrengst van het congres.

3februari

LOB in de vakles op het VO

LOB in de vakles op het VO

Online | 15.00 - 16.15 uur

Voor leerlingen is het kiezen van een profiel en vervolgopleiding een belangrijke stap in hun schoolloopbaan. Decanen en mentoren organiseren o.a. bedrijfsbezoeken en stages zodat leerlingen meer beeld krijgen van het werkveld en ze ondersteunen leerlingen bij het vinden van een passende vervolgopleiding.

Maar kunnen vakdocenten hier ook een bijdrage aan leveren? Hoe kan een docent Mens en Maatschappij, Duits of wiskunde een bijdrage leveren aan LOB? In deze workshop bieden we handvatten om op eenvoudige wijze LOB te integreren in vaklessen en we bespreken met elkaar hoe je als decaan of LOB-coördinator je collega’s kunt stimuleren LOB onderdeel van het leerproces te maken.

De workshop wordt verzorgd door Annet Hermans en Jannie Steegenga van het Expertisepunt LOB.

Inschrijven

8februari

Online werksessie: toepassen van arbeidsmarktinformatie in het mbo

Aan de slag met het integreren van arbeidsmarktinformatie in je LOB-programma

Online | 15.30 - 16.30 uur

Tijdens deze online sessie geven we concrete handvatten voor het verweven van arbeidsmarktinformatie binnen LOB. We gaan o.a. in op:

- Het werken met de bronnen
- Het belang van arbeidsmarktinformatie in de verschillende sectoren
- Handvatten om arbeidsmarktinformatie te koppelen aan werkexploratie
- Het uitwerken van opdrachten voor je eigen school/opleiding
- Hoe krijg je je collega’s mee

Inschrijven

10februari

Inspiratiesessie 'De kracht van het ongemakkelijke gesprek'

Hoe voer je het ongemakkelijke gesprek?

Online | 10.00 - 11.30 uur

Durven we nog het ongemakkelijke gesprek te voeren? In de klas, maar misschien eerst te beginnen in het team?
Diversiteit (in de breedste zin van het woord) roept vaak ongemak op, want het brengt schuring en botsing met zich mee. Terwijl het ook interesse en nieuwsgierigheid zou kunnen oproepen. Kennispunt Gelijke Kansen, Diversiteit en Inclusie organiseert samen met Stichting School en Veiligheid op 10 februari een inspiratiesessie.

Meer weten en aanmelden

14februari

Lang leve LOB! | Een loopbaangesprek dat er toe doet!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

online | 15.30 - 16.00 uur

Het voeren van een goed loopbaangesprek met een leerling/student vraagt tijd en energie. In deze workshop maak je kennis met een leuke en effectieve manier waarop je dit gesprek in 15 minuten kunt voeren. Het Expertisepunt LOB heeft hiervoor een gesprekskaart ontwikkeld. In een groepje van 4 personen word je in een halfuurtje meegenomen in het voeren van een dergelijk gesprek. Daarna heb je de tools in handen om als mentor of decaan het loopbaangesprek te voeren dat er toe doet! 

Er zijn meerdere sessies.

Deze bijeenkomst is helaas vol.

14februari

Lang leve LOB! | Samen met je leidinggevende kun je meer!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 15.30 - 16.00 uur

Zowel je leidinggevende als jij hebben het beste voor met loopbaanontwikkeling op school. Maar in de praktijk is er vaak geen ruimte om eens goed stil te staan bij de ontwikkelingen rondom LOB.
Onze regiocontactpersoon Jannie of Ellis gaat met jullie in gesprek als “meest betrokken buitenstaander”. Zij zal vragen stellen met als doel een volgende stap te zetten in jullie samenwerking en de ontwikkelingen rondom LOB, zodat jullie inzet resultaten oplevert voor jullie collega’s en leerlingen/studenten: 1+1=3! Er kunnen per sessie maximaal 4 deelnemers per school/onderwijsinstelling deelnemen.
Je stelt vooraf per mail een vraag over LOB en je geeft aan wanneer je tevreden bent over het te voeren gesprek, wat moet er dan zijn bereikt?
Er zijn meerdere sessies.

Inschrijven

14februari

Lang Leve LOB! | LOB is van iedereen!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 15.30 - 16.30 uur

We openen deze LOB-week met de werksessie 'LOB is van iedereen'!

De O van LOB staat al lang niet meer alleen voor Oriëntatie, maar ook en vooral voor (persoonlijke) Ontwikkeling. LOB wordt daarmee iets waar het hele onderwijsteam bij betrokken is: van schoolleider tot docent, iedereen draagt bij aan het belang van goede LOB en de implementatie daarvan binnen het onderwijsprogramma. Als je hier meer over wilt weten én over hoe LOB een duurzame plek krijgt binnen je school of organisatie, schrijf je dan in voor deze werksessie. We gaan met elkaar in gesprek en delen ideeën, inspiratie en praktische tips die je direct in praktijk kunt brengen.

 

14februari

Lang leve LOB! | Een loopbaangesprek dat er toe doet!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 16.15 - 16.45 uur

Het voeren van een goed loopbaangesprek met een leerling/student vraagt tijd en energie. In deze workshop maak je kennis met een leuke en effectieve manier waarop je dit gesprek in 15 minuten kunt voeren. Het Expertisepunt LOB heeft hiervoor een gesprekskaart ontwikkeld. In een groepje van 4 personen word je in een halfuurtje meegenomen in het voeren van een dergelijk gesprek. Daarna heb je de tools in handen om als mentor of decaan het loopbaangesprek te voeren dat er toe doet!
Er zijn meerdere sessies.

Deze bijeenkomst is helaas vol.

14februari

Lang leve LOB! | Samen met je leidinggevende kun je meer!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 16.15 - 16.45 uur

Zowel je leidinggevende als jij hebben het beste voor met loopbaanontwikkeling op school. Maar in de praktijk is er vaak geen ruimte om eens goed stil te staan bij de ontwikkelingen rondom LOB. Onze regiocontactpersoon Jannie of Ellis gaat met jullie in gesprek als “meest betrokken buitenstaander”. Zij zal vragen stellen met als doel een volgende stap te zetten in jullie samenwerking en de ontwikkelingen rondom LOB, zodat jullie inzet resultaten oplevert voor jullie collega’s en leerlingen/studenten: 1+1=3!
Er kunnen per sessie maximaal 4 deelnemers per school/onderwijsinstelling deelnemen. Je stelt vooraf per mail een vraag over LOB en je geeft aan wanneer je tevreden bent over het te voeren gesprek, wat moet er dan zijn bereikt?
Er zijn meerdere sessies.

Inschrijven

15februari

Lang Leve LOB! | LOB door de ogen van jongeren

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 16.00 - 17.00 uur

We zijn altijd heel druk bezig met alles te regelen omtrent LOB dat we soms bijna vergeten de mensen te betrekken voor wie we het doen, de leerling en de student!

Tijdens deze bijeenkomst luisteren we daarom graag naar wat jongeren te vertellen hebben over LOB. We horen vertegenwoordigers van de landelijke studentenbonden en een aantal ervaringen van andere leerlingen en studenten. Welke wensen leven er onder leerlingen en studenten? Kunnen de verschillende schooltypen iets van elkaar leren en zo ja, wat dan? Wat zou de ideale begeleiding zijn volgens hen?

Naast deze vragen worden tips gegeven aan de scholen (mentoren, loopbaanbegeleiders, docenten en bestuurders) en komt de eigen rol van jongeren bij hun loopbaanontwikkeling aan bod. Naar aanleiding van deze input gaan we met elkaar in gesprek. Wat gaat al heel goed hierin en wat kan beter op jouw school? En hoe kun jij jouw leerlingen en studenten nog meer betrekken bij LOB?

15februari

Lang leve LOB! | Een loopbaangesprek dat er toe doet!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 09.00 - 09.30 uur

Het voeren van een goed loopbaangesprek met een leerling/student vraagt tijd en energie. In deze workshop maak je kennis met een leuke en effectieve manier waarop je dit gesprek in 15 minuten kunt voeren. Het Expertisepunt LOB heeft hiervoor een gesprekskaart ontwikkeld. In een groepje van 4 personen word je in een halfuurtje meegenomen in het voeren van een dergelijk gesprek. Daarna heb je de tools in handen om als mentor of decaan het loopbaangesprek te voeren dat er toe doet! 
Er zijn meerdere sessies.

Deze bijeenkomst is helaas vol.

15februari

Lang leve LOB! | Samen met je leidinggevende kun je meer!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 09.00 - 09.30 uur

Zowel je leidinggevende als jij hebben het beste voor met loopbaanontwikkeling op school. Maar in de praktijk is er vaak geen ruimte om eens goed stil te staan bij de ontwikkelingen rondom LOB. Onze regiocontactpersoon Jannie of Ellis gaat met jullie in gesprek als “meest betrokken buitenstaander”. Zij zal vragen stellen met als doel een volgende stap te zetten in jullie samenwerking en de ontwikkelingen rondom LOB, zodat jullie inzet resultaten oplevert voor jullie collega’s en leerlingen/studenten: 1+1=3!
Er kunnen per sessie maximaal 4 deelnemers per school/onderwijsinstelling deelnemen. Je stelt vooraf per mail een vraag over LOB en je geeft aan wanneer je tevreden bent over het te voeren gesprek, wat moet er dan zijn bereikt?
Er zijn meerdere sessies.

Inschrijven

15februari

Lang leve LOB! | Een loopbaangesprek dat er toe doet!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 09.45 - 10.15 uur

Het voeren van een goed loopbaangesprek met een leerling/student vraagt tijd en energie. In deze workshop maak je kennis met een leuke en effectieve manier waarop je dit gesprek in 15 minuten kunt voeren. Het Expertisepunt LOB heeft hiervoor een gesprekskaart ontwikkeld. In een groepje van 4 personen word je in een halfuurtje meegenomen in het voeren van een dergelijk gesprek. Daarna heb je de tools in handen om als mentor of decaan het loopbaangesprek te voeren dat er toe doet!
Er zijn meerdere sessies.

Deze bijeenkomst is helaas vol.

15februari

Lang leve LOB! | Samen met je leidinggevende kun je meer!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 09.45 - 10.15 uur

Zowel je leidinggevende als jij hebben het beste voor met loopbaanontwikkeling op school. Maar in de praktijk is er vaak geen ruimte om eens goed stil te staan bij de ontwikkelingen rondom LOB. Onze regiocontactpersoon Jannie of Ellis gaat met jullie in gesprek als “meest betrokken buitenstaander”. Zij zal vragen stellen met als doel een volgende stap te zetten in jullie samenwerking en de ontwikkelingen rondom LOB, zodat jullie inzet resultaten oplevert voor jullie collega’s en leerlingen/studenten: 1+1=3!
Er kunnen per sessie maximaal 4 deelnemers per school/onderwijsinstelling deelnemen. Je stelt vooraf per mail een vraag over LOB en je geeft aan wanneer je tevreden bent over het te voeren gesprek, wat moet er dan zijn bereikt?
Er zijn meerdere sessies.

Inschrijven

16februari

Lang Leve LOB! | Regionale samenwerking en afspraken, door het vo-mbo bij aanmelding en intake, als

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

| 16.00 - 17.00 uur

- Wat is nodig om in de regio afspraken te maken over het loopbaandossier, zodat dit als hulpmiddel gebruikt wordt in het loopbaangerichte aanmeld-,intake- en kennismakingsproces op de overgang van het vo naar het mbo?
- Op welke wijze kan je dit proces vormgeven voor (toekomstige) studenten die dit loopbaandossier niet hebben?
- Wat kan je doen om op een gestructureerde manier, naast de basisgegevens uit de CAMBO, aanvullende informatie op te halen bij je toekomstige student?
- En heel belangrijk; hoe krijg je alle loopbaanbegeleiders, die betrokken zijn bij de aanmelding/kennismaking, mee in dit proces?

In de regio NO Brabant, Zwolle en Zeeland zijn er door intensieve samenwerkingsverbanden mooie overstapdocumenten ontwikkeld als startpunt van een doorgaande LOB lijn in het mbo. We besteden niet alleen aandacht aan het overstapdocument "Paspoort voor succes" en het regionale loopbaandossier van Zeeland en Brabant, maar ook aan het proces dat nodig is om gezamenlijk tot de inhoud én implementatie van een overstapdocument te komen. Uiteindelijk is het doel de jongere te helpen zijn ontwikkeling in beeld te brengen, bewuste keuzes te maken en zichzelf te presenteren/introduceren bij zijn vervolgstappen.

Deze bijeenkomst is helaas vol.

16februari

Lang leve LOB! | Een loopbaangesprek dat er toe doet!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 09.00 - 09.30 uur

Het voeren van een goed loopbaangesprek met een leerling/student vraagt tijd en energie. In deze workshop maak je kennis met een leuke en effectieve manier waarop je dit gesprek in 15 minuten kunt voeren. Het Expertisepunt LOB heeft hiervoor een gesprekskaart ontwikkeld. In een groepje van 4 personen word je in een halfuurtje meegenomen in het voeren van een dergelijk gesprek. Daarna heb je de tools in handen om als mentor of decaan het loopbaangesprek te voeren dat er toe doet!
Er zijn meerdere sessies.

Deze bijeenkomst is helaas vol.

16februari

Lang leve LOB! | Samen met je leidinggevende kun je meer!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 09.00 - 09.30 uur

Zowel je leidinggevende als jij hebben het beste voor met loopbaanontwikkeling op school. Maar in de praktijk is er vaak geen ruimte om eens goed stil te staan bij de ontwikkelingen rondom LOB. Onze regiocontactpersoon Jannie of Ellis gaat met jullie in gesprek als “meest betrokken buitenstaander”. Zij zal vragen stellen met als doel een volgende stap te zetten in jullie samenwerking en de ontwikkelingen rondom LOB, zodat jullie inzet resultaten oplevert voor jullie collega’s en leerlingen/studenten: 1+1=3!
Er kunnen per sessie maximaal 4 deelnemers per school/onderwijsinstelling deelnemen. Je stelt vooraf per mail een vraag over LOB en je geeft aan wanneer je tevreden bent over het te voeren gesprek, wat moet er dan zijn bereikt?
Er zijn meerdere sessies.

Inschrijven

16februari

Lang leve LOB! | Samen met je leidinggevende kun je meer!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 09.45 - 10.15 uur

Zowel je leidinggevende als jij hebben het beste voor met loopbaanontwikkeling op school. Maar in de praktijk is er vaak geen ruimte om eens goed stil te staan bij de ontwikkelingen rondom LOB. Onze regiocontactpersoon Jannie of Ellis gaat met jullie in gesprek als “meest betrokken buitenstaander”. Zij zal vragen stellen met als doel een volgende stap te zetten in jullie samenwerking en de ontwikkelingen rondom LOB, zodat jullie inzet resultaten oplevert voor jullie collega’s en leerlingen/studenten: 1+1=3!
Er kunnen per sessie maximaal 4 deelnemers per school/onderwijsinstelling deelnemen. Je stelt vooraf per mail een vraag over LOB en je geeft aan wanneer je tevreden bent over het te voeren gesprek, wat moet er dan zijn bereikt?
Er zijn meerdere sessies.

Inschrijven

16februari

Lang leve LOB! | Een loopbaangesprek dat er toe doet!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 09.45 - 10.15 uur

Het voeren van een goed loopbaangesprek met een leerling/student vraagt tijd en energie. In deze workshop maak je kennis met een leuke en effectieve manier waarop je dit gesprek in 15 minuten kunt voeren. Het Expertisepunt LOB heeft hiervoor een gesprekskaart ontwikkeld. In een groepje van 4 personen word je in een halfuurtje meegenomen in het voeren van een dergelijk gesprek. Daarna heb je de tools in handen om als mentor of decaan het loopbaangesprek te voeren dat er toe doet!
Er zijn meerdere sessies.

Inschrijven

16februari

Lang leve LOB! | Samen met je leidinggevende kun je meer!

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 09.45 - 10.15 uur

Zowel je leidinggevende als jij hebben het beste voor met loopbaanontwikkeling op school. Maar in de praktijk is er vaak geen ruimte om eens goed stil te staan bij de ontwikkelingen rondom LOB. Onze regiocontactpersoon Jannie of Ellis gaat met jullie in gesprek als “meest betrokken buitenstaander”. Zij zal vragen stellen met als doel een volgende stap te zetten in jullie samenwerking en de ontwikkelingen rondom LOB, zodat jullie inzet resultaten oplevert voor jullie collega’s en leerlingen/studenten: 1+1=3!
Er kunnen per sessie maximaal 4 deelnemers per school/onderwijsinstelling deelnemen. Je stelt vooraf per mail een vraag over LOB en je geeft aan wanneer je tevreden bent over het te voeren gesprek, wat moet er dan zijn bereikt?
Er zijn meerdere sessies.

Meer weten?

Inschrijven

17februari

Lang Leve LOB! | Arbeidsmarktinformatie integreren binnen je LOB-programma (vo)

Van 14 t/m 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB 'Lang leve LOB' met iedere dag van de week een korte werksessie over LOB.

Online | 16.00 - 17.00 uur

Jongeren maken tijdens hun schoolloopbaan meerdere loopbaankeuzes zoals het kiezen van een profiel, een vervolgopleiding en de keuze voor een eerste baan. Hun kwaliteiten en motieven zijn bij die keuzes vaak leidend. Uit onderzoek weten we dat jongeren die kansen op de arbeidsmarkt meewegen bij de keuze vaker tevreden zijn met hun studiekeuze.

In deze online sessie geven we handvatten om arbeidsmarktinformatie te verweven binnen LOB. We gaan o.a. in op:

- Waar vind je de informatie?
- Handvatten om arbeidsmarktinformatie te koppelen aan werkexploratie
- Het uitwerken van opdrachten voor je eigen school - Hoe krijg je je collega’s mee?

17februari

Online werksessie: toepassen van arbeidsmarktinformatie in het vo

Aan de slag met het integreren van arbeidsmarktinformatie in je LOB-programma

Online | 15.30 - 16.30 uur

Tijdens deze online sessie geven we concrete handvatten voor het verweven van arbeidsmarktinformatie binnen LOB. We gaan o.a. in op:

- Het werken met de bronnen
- Het belang van arbeidsmarktinformatie in de verschillende sectoren
- Handvatten om arbeidsmarktinformatie te koppelen aan werkexploratie
- Het uitwerken van opdrachten voor je eigen school/opleiding
- Hoe krijg je je collega’s mee

Inschrijven

10maart

Landelijke netwerkbijeenkomst SLB in het HBO

Wil jij ook in een learning community aan de slag met andere slb'ers hbo?

Online | 14.30 - 16.30 uur

Vanuit het Expertisepunt LOB nemen we het initiatief een landelijk netwerk te starten dat zich specifiek richt op studieloopbaanbegeleiding/ studentbegeleiding in het hbo. Samen met elkaar willen we graag nadenken over vragen die spelen op het gebied van SLB: de inrichting ervan in het curriculum, maar ook de vormgeving van een visie (bijvoorbeeld op hogeschoolniveau) en wat er verder voor nodig is om SLB een betekenisvolle en effectieve plek te geven in ons onderwijs.

Wil jij ook aansluiten om samen met elkaar deze nieuwe learning community vorm te geven? Schrijf je dan in!

De volgende onderwerpen staan voor 10 maart op de agenda:
1. Kennismaking met elkaar en het idee achter het SLB netwerk
2. Twee casussen centraal: visie en beleid binnen Windesheim en Saxion
3. Ophalen vragen die spelen binnen de verschillende hogescholen/ opleidingen
4. Afstemmen met elkaar hoe we het netwerk willen invullen en bijeenkomsten willen vormgeven

Inschrijven

22maart

Online werksessie: toepassen van arbeidsmarktinformatie in het hbo

Aan de slag met het integreren van arbeidsmarktinformatie in je LOB-programma

Online | 15.30 - 16.30 uur

Tijdens deze online sessie geven we concrete handvatten voor het verweven van arbeidsmarktinformatie binnen LOB. We gaan o.a. in op: - Het werken met de bronnen - Het belang van arbeidsmarktinformatie in de verschillende sectoren - Handvatten om arbeidsmarktinformatie te koppelen aan werkexploratie - Het uitwerken van opdrachten voor je eigen school/opleiding - Hoe krijg je je collega’s mee. Inschrijven

17mei

Online vragenuurtje Alumni en LOB

Het project Alumni mbo organiseert komende maanden meerdere vragenuurtjes

online | 11:00 - 12:00 uur

Het project Alumni heeft komende maanden weer veel experts te gast. Op 17 mei is het de beurt aan Ivette Kleijngeld, zij zal alumni vanuit LOB-perspectief belichten.

Meer weten?

Deze bijeenkomst is helaas vol.

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt