Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB
categorie

30november

Webinar Arbeidsmarktinformatie; een onderdeel van LOB

Online webinar | 15.00 - 16.30 uur

Het is in ieders belang dat jongeren een keuze maken voor een vervolgopleiding/ beroep dat passend is en baankansen biedt. In sommige sectoren is er veel werkgelegenheid en hebben werkgevers momenteel veel moeite om personeel te vinden. Toch behoren nog ruim één miljoen mensen tot het zogenaamde onbenut arbeidspotentieel. Er is een kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt.

Een groot deel van de jongeren is geïnteresseerd in heldere en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt, zoals baankansen, salaris en voorlichting over beroepen. Daarmee krijgen ze inzicht in de kansrijke beroepen. Het lijkt dus belangrijk inzicht in deze perspectieven mee te nemen als een onderdeel van LOB en hiermee jongeren te ondersteunen bij het (leren) maken van een studie- en loopbaankeuze.

In dit webinar bekijken we arbeidsmarktinformatie vanuit verschillende kanten. Wat zegt onderzoek op dit gebied, wat doen scholen al met dit thema en wat kun jij zelf doen op jouw school? De nieuwe Wegwijzer Arbeidsmarktinformatie geeft al een goed beeld van de diverse bronnen die beschikbaar zijn.

INSCHRIJVEN

1december

Kennisatelier studentenwelzijn en sociale binding

CINOP in 's-Hertogenbosch | 13.00 - 17.00 uur

Wat voor begeleiding bied je mbo-studenten voor een goede start van de studie? Op welke manier betrek je studenten het beste in een blended leeromgeving? Of hoe kan je studenten meer aan de opleiding binden? In twee bijeenkomsten helpen ECBO-onderzoekers je om jouw vraagstukken verder uit te diepen rondom de NPO-thema’s ‘soepele in- en doorstroom’ en ‘studentenwelzijn en sociale binding met de opleiding’.

Praktijkgerichte Kennisatelier methode

Samen met de andere deelnemers ga je aan de slag met de praktijkgerichte Kennisatelier methode. De kennis die je in het Kennisatelier verwerft kan je gebruiken bij de ontwikkeling van een leertraject binnen jouw opleiding om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Of je gebruikt de uitkomsten bij de onderbouwing voor een interventie die je in het kader van NPO uitvoert.

Meer weten?

Deze bijeenkomst is helaas vol.

13december

Webinar ‘Aan de slag met Voorziening Vroegtijdig Aanmelden’

Wist u dat vo-scholen verplicht zijn om tussen 1 oktober en 1 februari gegevens aan te leveren over leerlingen die naar verwachting een overstap naar mbo-opleidingen gaan maken?

Online webinar | 15.00 - 16.00 uur

De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) maakt het mogelijk om veilig digitaal gegevens uit te wisselen over potentiële mbo-leerlingen tussen vo-scholen, mbo-scholen en gemeenten. De VO-raad organiseert samen met Kennisnet, Magister en Somtoday dit webinar over VVA en het gebruik daarvan.

14december

Kennisatelier soepele in- en doorstroom

CINOP in 's-Hertogenbosch | 09.00 - 13.00 uur

Wat voor begeleiding bied je mbo-studenten voor een goede start van de studie? Op welke manier betrek je studenten het beste in een blended leeromgeving? Of hoe kan je studenten meer aan de opleiding binden? In twee bijeenkomsten helpen ECBO-onderzoekers je om jouw vraagstukken verder uit te diepen rondom de NPO-thema’s ‘soepele in- en doorstroom’ en ‘studentenwelzijn en sociale binding met de opleiding’.

Praktijkgerichte Kennisatelier methode

Samen met de andere deelnemers ga je aan de slag met de praktijkgerichte Kennisatelier methode. De kennis die je in het Kennisatelier verwerft kan je gebruiken bij de ontwikkeling van een leertraject binnen jouw opleiding om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Of je gebruikt de uitkomsten bij de onderbouwing voor een interventie die je in het kader van NPO uitvoert.

Meer weten

Deze bijeenkomst is helaas vol.

14december

Webinar: Studeren als je extra ondersteuning nodig hebt

In dit webinar van de Wageningen University & Research krijg je informatie over ‘studeren als je extra ondersteuning nodig hebt’.

Online webinar | 19.30 - 20.30 uur

Haast elke student heeft tijdens de studie wel eens extra ondersteuning nodig. Als er problemen zijn of juist als het heel goed gaat en je je studie wilt verdiepen of verbreden.
Meer weten?

Deze bijeenkomst is helaas vol.

3februari

Havocongres 2022 'Trots op Havo!'

De Werelt in Lunteren | 09.30 - 16.00 uur

Op donderdag 3 februari organiseert het Havoplatform in samenwerking met ATOA het havocongres ‘Trots op havo’. Dit congres is bedoeld om het havo-onderwijs onder de aandacht te brengen.  Het Havoplatform en ATOA wil de congresdeelnemers inspireren met actuele workshops, lezingen en inspiratiesessies, en zorgen dat deelnemers zowel informatie, als ideeën meenemen als opbrengst van het congres.

8februari

Online werksessie: toepassen van arbeidsmarktinformatie in het mbo

Aan de slag met het integreren van arbeidsmarktinformatie in je LOB-programma

Online | 15.30 - 16.30 uur

Tijdens deze online sessie geven we concrete handvatten voor het verweven van arbeidsmarktinformatie binnen LOB. We gaan o.a. in op:

- Het werken met de bronnen
- Het belang van arbeidsmarktinformatie in de verschillende sectoren
- Handvatten om arbeidsmarktinformatie te koppelen aan werkexploratie
- Het uitwerken van opdrachten voor je eigen school/opleiding
- Hoe krijg je je collega’s mee

Inschrijven

15februari

Online werksessie: toepassen van arbeidsmarktinformatie in het hbo

Aan de slag met het integreren van arbeidsmarktinformatie in je LOB-programma

Online | 15.00 - 16.00 uur

Tijdens deze online sessie geven we concrete handvatten voor het verweven van arbeidsmarktinformatie binnen LOB. We gaan o.a. in op: - Het werken met de bronnen - Het belang van arbeidsmarktinformatie in de verschillende sectoren - Handvatten om arbeidsmarktinformatie te koppelen aan werkexploratie - Het uitwerken van opdrachten voor je eigen school/opleiding - Hoe krijg je je collega’s mee Inschrijven

17februari

Online werksessie: toepassen van arbeidsmarktinformatie in het vo

Aan de slag met het integreren van arbeidsmarktinformatie in je LOB-programma

Online | 15.30 - 16.30 uur

Tijdens deze online sessie geven we concrete handvatten voor het verweven van arbeidsmarktinformatie binnen LOB. We gaan o.a. in op:

- Het werken met de bronnen
- Het belang van arbeidsmarktinformatie in de verschillende sectoren
- Handvatten om arbeidsmarktinformatie te koppelen aan werkexploratie
- Het uitwerken van opdrachten voor je eigen school/opleiding
- Hoe krijg je je collega’s mee

Inschrijven

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt