Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB
categorie

15september

Nationaal Decanensymposium UvA-HvA 2022

Inspireren voor de toekomst! Hoe moedig je jongeren aan om met hun toekomst aan de slag te gaan? Hoe enthousiasmeer en prikkel je ze? En hoe inspireer je ze tot het ontdekken van hun drijfveren?

Aula van de UvA | 10-00 - 15:30 uur

Tijdens het 33ste Decanensymposium schetsen een aantal sprekers een beeld van de grote maatschappelijke uitdagingen én kansen.

Wat kun je met de kracht van verbeelding? Hoe zit het met het welbevinden van onze jongeren? Hoe spring je daar als school op in en zorg je dat school een plek wordt waar je zin krijgt in je eigen toekomst? We zoomen in op de jongeren zelf, hoe denken zij over de toekomst en waar vinden zij hun inspiratie? We luisteren naar Generatie Z en het hoe en waarom van hun keuzes.

 

Programma 
We starten de dag om 10.00 uur. Daarna volgt een afwisselend programma met in de middag een vijftal break-out sessies waar je uit kunt kiezen. Een dag vol nieuwe inzichten en ideeën voor de dagelijkse LOB praktijk.  

meer informatie

Inschrijven

 

26september

Conferentie Sterk Beroepsonderwijs

OCW, VO-raad, MBO Raad, Connect Groen en SPV organiseren een conferentie Sterk Beroepsonderwijs.

de Eenhoorn in Amersfoort | 12.00-????

Tijdens deze conferentie staan doorlopende (en geïntegreerde) leerroutes centraal. De bijeenkomst wordt gehouden bij de Eenhoorn in Amersfoort. We starten om 12.00 uur met een inlooplunch.

 

Het inhoudelijk programma start om 13.00 uur met een live webinar. Tijdens dit webinar gaan de voorzitter van de VO-raad (Henk Hagoort), de voorzitter van de MBO Raad (Adnan Tekin), en de voorzitter van SPV (Jan van Nierop) en een vertegenwoordiger van OCW met elkaar in gesprek over doorlopende leerroutes en de wijze waarop zij, elk vanuit de eigen organisatie deze willen realiseren.

 

Na het plenaire deel zijn er twee rondes workshops. Tijdens de workshops vertellen scholen over hun ervaringen met doorlopende leerroutes en de wijze waarop ze die vormgegeven hebben. Ook is er een workshop over de wet doorlopende leerroutes. Tijdens deze laatste workshop kunt u al uw vragen stellen met betrekking tot wat moet en wat mag in de kader van doorlopende leerroutes. De keuze voor een workshop maakt u op 26 september.

 

Het complete programma komt begin september. We sluiten de dag af met een borrel en voldoende tijd om te netwerken.


Deelname is gratis. Er is plaats voor 150 mensen. Heeft u zich opgegeven, maar komt u niet dan worden de kosten in rekening gebracht.

 

Meer informatie

27september

Landelijke Inspiratiedag Aansluiting HBO

De eerste informele inspiratie-dag

Amsterdam (locatie volgt) | 10-00 - 17:00 uur

Aansluiting HBO voor de LICA-community met als doel elkaar te inspireren en te informeren rondom de thema’s: voor de start – aan de start – eerste 100 dagen (afbeelding, bron VH)

 

Programma:
10:00 Inloop 
10:30 Start & Verschillende presentaties rondom de drie thema’s 
12:30 Lunch
13:30 Verdieping over een van de thema’s
15:30 Opbrengsten delen en aan elkaar verbinden

 

In verband met het reserveren van een ruimte en het samenstellen van het programma willen we je vragen om uiterlijk 8 juli 2022 aan te geven of je deelneemt en welke bijdrage je eventueel kunt leveren aan het programma. 

 

INSCHRIJVEN

 

Extra informatie: 
De initiatiefnemers HvA, Hogeschool Rotterdam, LICA en het Expertisecentrum LOB, willen een jaarlijkse informele bijeenkomst die gehost gaat worden door een van de hogescholen, met de volgende uitgangspunten:
-    Deelnemen is facultatief – een bijeenkomst gaat ook bij kleinere aantallen door.
-    Het is halen én brengen. 
-    Een programma bestaat uit (max.) 3 bijdragen per thema: voor de start – aan de start – eerste 100 dagen 
-    Een bijdrage is altijd gebaseerd op een concreet tool of aanbod dat gedeeld mag worden. 
-    Het resultaat is een gestage uitbreiding van een toolbox. 
-    Het Expertisepunt LOB faciliteert een plek op de website waar deze tools verzameld kunnen worden.
 


 

 

 

28september

3e Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo

Jongeren uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de mbo-entreeopleiding hebben talent!

Hart van Holland, Berencamperweg 12, Nijkerk | 8:30 - 18:00 uur

Op 28 september 2022is er een conferentie over het talent van deze jongeren.

 

Het accent zal dit keer liggen op loopbaan oriëntatie, arbeidstoeleiding en adequaat kwalificeren. Daarvoor is veel samenwerking in de regio nodig! Ruim 320 deelnemers werkzaam bij ongeveer 170 verschillende scholen en organisaties hebben zich in mei en juni al aangemeld.

 

Met elkaar werken we aan de toekomst voor en vooral met leerlingen en 
studenten. De school geeft daarvoor het nodige mee, zoals een oriëntatie 
op werken, leven, leren. Daarbij zijn stages en arbeidstoeleiding van belang, 
evenals een duidelijke kwalificatie voor werk. Met elkaar – school, leerling, 
bedrijf - kunnen we dat! Zeker als we ook in de regio de krachten bundelen.  Met elkaar aan de slag is dan ook het centrale thema voor de 3e landelijke 
conferentie vso – pro – (v)mbo.

 

Schrijft u zich nog voor de zomervakantie in!!

Meer informatie

Aanmelden

 

 

4oktober

Docentrollen en professionalisering in student, studie en loopbaanbegeleiding in het hbo

Op basis van de verzamelde input van 10 maart hebben we voor deze tweede bijeenkomst gekozen voor het thema: "docentrollen en professionalisering in student, studie en loopbaanbegeleiding".

ntb | 12.00 - 17.00 uur

Op 10 maart is er een kick-off geweest van het landelijk netwerk student, studie en loopbaanbegeleiding op het hbo. We zijn destijds online  met een groep deelnemers van 16 verschillende hogescholen samengekomen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we gesproken over de verschillende wijzen waarop student, studie en loopbaanbegeleiding op de aanwezige instellingen wordt vormgegeven; waar we zoal tegenaan lopen en hoe we kunnen profiteren van uitwisseling in een netwerk. Gezien het enthousiasme geven we graag vervolg aan dit initiatief en daarom organiseren we op 4 oktober een tweede bijeenkomst, waar we dit keer hopen fysiek samen te kunnen komen. 

 

Op basis van de verzamelde input van 10 maart hebben we voor deze tweede bijeenkomst gekozen voor het thema: "docentrollen en professionalisering in student, studie en loopbaanbegeleiding". Hierbij zouden we graag een aantal verschillende uitwerkingen in de etalage zetten, door middel van (interactieve) posterpresentaties en aansluitend hierover in gesprek te gaan in een 'world-café'. Waar we met name benieuwd naar zijn:

- Hoe zijn de verschillende rollen en taken rondom begeleiding in jouw hogeschool beschreven en onderscheiden?
- Is er een visie op professionalisering van begeleiders? Hoe ziet deze er uit?
- Hoe is deze professionalisering concreet ingevuld? Is er een opleiding of training voor begeleiders (anders dan de BDB) en hoe ziet deze er uit? Mogen of moeten docenten hieraan deelnemen?
- Hoe worden de docenten bereikt?

 

Bij deze aan jou de vraag: is er in de hogeschool waar jij werkt iets ontwikkeld op een of meer van bovenstaande punten? Zou je dat tijdens de netwerkbijeenkomst op 4 oktober willen delen met behulp van een posterpresentatie?
Graag ontvangen we je antwoord voor 1 augustus 2022 d.vanderhucht@expertisepuntLOB . Mocht je twijfelen, laat dan ook wat horen, we denken graag met je mee.

 

Hartelijke groet namens de initiatiefnemers,

Korine Meulepas, Rachel Egeraat – Verbeek, Rene Akkermans, Renske Dijkstra, Liesbeth Gebben & Kariene  Mittendorff
 

Inschrijven

6oktober

Werksessie voor startende decanen

Ben je net begonnen met je werk als decaan of LOB-coördinator? Neem dan deel aan onze online werksessie voor startende decanen!

| 15.30-16.45 uur

Tijdens deze werksessie krijg je antwoord op vragen als:

•    Wat is een loopbaangerichte leeromgeving en hoe richt ik die in? 
•    Hoe zorg ik voor een samenhangend loopbaanprogramma dat past bij mijn school?
•    Welke randvoorwaarden zijn belangrijk om mijn werk goed te kunnen doen?

 

Ook laten we je tijdens deze werksessie zien welke materialen er allemaal te vinden zijn op de website van het expertisepunt LOB en hoe je die kunt inzetten bij je werk en informeren we je over de andere diensten van het Expertisepunt LOB. De sessie is interactief en er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 


In overleg maken we aan het eind van de werksessie een afspraak voor een korte online vervolgsessie in de maand november.
Deze werksessie wordt gegeven door Marieke Bakema en Annemieke Rebel
 

Inschrijven

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Typ bovenstaande code over.