Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB
categorie

16mei

Leerwerkfestival

De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt organiseert op 16 mei het Leerwerkfestival

Mariënhof in Amersfoort |

Leren en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een leven lang ontwikkelen wordt steeds belangrijker. Het Leerwerkfestival staat in het teken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met onder meer aandacht voor praktijkleren, jeugdwerkloosheid en leerwerkloketten.

17mei

Inspiratiebijeenkomst schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Het Expertisepunt LOB nodigt schoolleiders uit voor online inspiratiesessies waarin loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling centraal staan. 

Online | 15.30 - 17.00 uur

Wist u dat in het eerste jaar van mbo en ho/wo veel leerlingen uitvallen? Die cijfers nemen nauwelijks af en zijn zelfs toegenomen in het schooljaar na corona. Al jaren schommelt het aantal eerstejaars studenten in het mbo dat switcht of uitvalt rond de 32 procent. In het hbo en wo gaat het jaarlijks om uitvallen of switchen van opleiding van zo’n 25-37% van de studenten. In absolute cijfers stoppen zo’n 31.000 studenten in het hbo tijdens of na het eerste jaar van hun studie. Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat is gestegen van 22.766 in schooljaar 2019-2020 naar 24.385 in schooljaar 2020-2021.
Deze doorstroomcijfers geven aan dat de aandacht voor een goede aansluiting van vo op het vervolgonderwijs hard nodig is.    

Uit onderzoek en uit gesprekken met jongeren weten we dat zij loopbaanontwikkeling en goede begeleiding bij de doorstroom belangrijk vinden. Een goede reden om tijdens deze bijeenkomsten ook met jongeren in gesprek te gaan. Daarnaast nemen we u mee in wat we weten uit onderzoek over effectieve loopbaanontwikkeling in het voortgezet onderwijs en gaan we met u in gesprek over effectieve loopbaanontwikkeling, concrete stappen die in de eigen school mogelijk zijn en de rol die de schoolleider daarbij kan spelen. 

Inschrijven

17mei

Online vragenuurtje Alumni en LOB

Het project Alumni mbo organiseert komende maanden meerdere vragenuurtjes

online | 11:00 - 12:00 uur

Het project Alumni heeft komende maanden weer veel experts te gast. Op 17 mei is het de beurt aan Ivette Kleijngeld, zij zal alumni vanuit LOB-perspectief belichten.

Meer weten?
Aanmelden?

19mei

Netwerkbijeenkomst V(S)O-MBO-HBO regio Zwolle

Vo-leerlingen, mbo- en hbo-studenten organiseren deze netwerkbijeenkomst over de doorlopende begeleidingslijn en gelijke kansen

Campus van Windesheim | 13.00 - 17.00 uur

Op donderdag 19 mei van 13.00 – 17.00 uur organiseren mbo- en hbo-studenten én vo-leerlingen de tweede netwerkbijeenkomst v(s)o-mbo-hbo van dit studiejaar. Het thema voor de middag sluit aan bij de netwerkbijeenkomst van november, de doorlopende begeleidingslijn en gelijke kansen.

De bijeenkomst wordt afgetrapt met een keynote, gevolgd door workshops. De mbo- en hbo-studenten én vo-leerlingen organiseren niet alleen, maar ze nemen ook deel aan de workshops. 

Inschrijven

19mei

Conferentie Doen Wat Werkt!

Aan de slag met de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

Rijtuigenloods Amersfoort | 12.00 - 18.00 uur

De Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt is op 13 december 2021 bestuurlijk bekrachtigd. De Werkagenda staat natuurlijk niet op zichzelf, er is daarin voortgebouwd op de resultaten uit onderzoek naar wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond structureel te verbeteren. Nu is de tijd van doen aangebroken. De tijd van laten zien waar de Werkagenda voor staat en het betrekken van meer mensen, zodat we gezamenlijk kunnen kijken welke vervolgstappen er nodig zijn om nog meer impact te maken.

Het Expertisepunt LOB organiseert tijdens deze conferentie de sessie:
Loopbaanontwikkeling en begeleiding inzetten in het voortgezet onderwijs om kansengelijkheid te vergroten.
Wat kan je als school doen om jongeren in hun kracht te zetten?
Er is steeds meer bekend over de oorzaken en gevolgen van kansenongelijkheid. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van kansengelijkheid op scholen. Tijdens deze werksessie staat de relatie tussen LOB en kansengelijkheid centraal. We starten met een korte presentatie door Machteld de Jong, lector diversiteitsvraagstukken over bevindingen uit onderzoek: hoe gaat het met jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt, wat weten we over werkzame mechanismen en wat is nodig voor betere kansen? Na deze korte presentatie volgt een interactief gedeelte. We wisselen met elkaar uit hoe de je de werkzame mechanismes kan toepassen in je eigen school zodat LOB op een effectieve manier bijdraagt aan kansengelijkheid. Tot slot laten we zien hoe het Expertisepunt LOB kan ondersteunen bij het versterken van LOB op jouw school. Opbrengsten Na deze bijeenkomst heb je een duidelijk beeld over de relatie tussen kansengelijkheid en LOB. Ook neem je concrete ideeën en handvatten mee voor het versterken van gelijke kansen door het inrichten van een onderbouwd LOB-programma.
Marieke Bakema en Annet Hermans –regiocontactpersonen Expertisepunt LOB begeleiden deze werksessie.

19mei

LOB inzetten in het voortgezet onderwijs om kansengelijkheid te vergroten

Wat kan je als school doen om jongeren in hun kracht te zetten?

Rijtuigenloods Amersfoort | 12.00 - 18.00 uur

Tijdens de conferentie 'Doen Wat Werkt!' waarbij we aan de slag gaan met de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt organiseert het Expertisepunt LOB de sessie "Loopbaanontwikkeling en begeleiding inzetten in het voortgezet onderwijs om kansengelijkheid te vergroten'.

Er is steeds meer bekend over de oorzaken en gevolgen van kansenongelijkheid. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van kansengelijkheid op scholen. Tijdens deze werksessie staat de relatie tussen LOB en kansengelijkheid centraal. We starten met een korte presentatie door Machteld de Jong, lector diversiteitsvraagstukken over bevindingen uit onderzoek: hoe gaat het met jongeren uit gezinnen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt, wat weten we over werkzame mechanismen en wat is nodig voor betere kansen? Na deze korte presentatie volgt een interactief gedeelte. We wisselen met elkaar uit hoe de je de werkzame mechanismes kan toepassen in je eigen school zodat LOB op een effectieve manier bijdraagt aan kansengelijkheid. Tot slot laten we zien hoe het Expertisepunt LOB kan ondersteunen bij het versterken van LOB op jouw school.

Opbrengsten
Na deze bijeenkomst heb je een duidelijk beeld over de relatie tussen kansengelijkheid en LOB. Ook neem je concrete ideeën en handvatten mee voor het versterken van gelijke kansen door het inrichten van een onderbouwd LOB-programma.
Marieke Bakema en Annet Hermans –regiocontactpersonen Expertisepunt LOB begeleiden deze werksessie.

 

30mei

Conferentie Beroepspraktijkvorming en passend onderwijs

Hoe ondersteun jij studenten met extra ondersteuningsbehoeften in de beroepspraktijkvorming (BPV)?

Antropia te Driebergen-Zeist | 10.30 - 16.00 uur

Op 30 mei wordt het BPV-handboek gelanceerd met daarin overzichten, tips, handreikingen en informatie voor professionals die zich bezighouden met de begeleiding van mbo-studenten voor, tijdens en na de BPV. In het ochtendprogramma zal minister Robbert Dijkgraaf het eerste exemplaar van het bpv-handboek overhandigen, waarbij Adnan Tekin (voorzitter MBO Raad), Claudia Reiner (voorzitter SBB) en Carry Roozemond (bestuur Ingrado) een belangrijke rol spelen.

2juni

Vwo en loopbaanontwikkeling

De vwo'er centraal! Aan de slag met het versterken van loopbaanontwikkeling op het vwo en doorstroom naar het vervolgonderwijs.

Online | 12.00 - 13.15 uur

Tijdens deze bijeenkomst willen we ‘de vwo’er’ centraal zetten.

  • Wat heeft deze leerling nodig voor zijn loopbaanontwikkeling?

  • Welke activiteiten helpen de leerling en welke vaardigheden moeten aangeleerd worden op het voortgezet onderwijs?

  • En hoe kun je samen met het vervolgonderwijs bijdragen aan een goede overgang van vwo naar hbo of wo?

Deze bijeenkomst is bestemd voor decanen en betrokkenen van het vwo uit én instroom coördinatoren en betrokkenen vanuit het hoger onderwijs. We denken graag samen met jou na over dit onderwerp.
Hoe kun je als school hier meer aandacht besteden en hoe zou het Expertisepunt LOB hierbij kunnen ondersteunen? We starten met inspirerende sprekers en gaan vervolgens in groepen uiteen om samen door te praten. Vervolgens laten we zien wat welke tools en handreikingen we vanuit het Expertisepunt LOB scholen en regionale netwerken ondersteunen.

Alle input en ideeën van de deelnemers gebruiken we graag voor de volgende stap: het versterken van loopbaanontwikkeling op het vwo en doorstroom naar vervolgonderwijs.

Inschrijven

2juni

Inspiratie sessie LOB is van iedereen!

Hoe krijgt LOB een duurzame plek binnen jouw school

online | 15.30 - 16.45 uur

De 'O' van LOB staat al lang niet meer alleen voor Oriëntatie, maar ook en vooral voor (persoonlijke) Ontwikkeling. LOB wordt daarmee iets waar het hele onderwijsteam bij betrokken is: van schoolleider tot docent, iedereen draagt bij aan het belang van goede LOB en de implementatie daarvan binnen het onderwijsprogramma. Als je hier meer over wilt weten én over hoe LOB een duurzame plek krijgt binnen je school of organisatie, schrijf je dan in voor deze werksessie. We gaan met elkaar in gesprek en delen ideeën, inspiratie en praktische tips die je direct in praktijk kunt brengen. Inschrijven

3juni

Inspiratiebijeenkomst schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Het Expertisepunt LOB nodigt schoolleiders uit voor online inspiratiesessies waarin loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling centraal staan. 

Online | 10.00 - 11.30 uur

Wist u dat in het eerste jaar van mbo en ho/wo veel leerlingen uitvallen? Die cijfers nemen nauwelijks af en zijn zelfs toegenomen in het schooljaar na corona. Al jaren schommelt het aantal eerstejaars studenten in het mbo dat switcht of uitvalt rond de 32 procent. In het hbo en wo gaat het jaarlijks om uitvallen of switchen van opleiding van zo’n 25-37% van de studenten. In absolute cijfers stoppen zo’n 31.000 studenten in het hbo tijdens of na het eerste jaar van hun studie. Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat is gestegen van 22.766 in schooljaar 2019-2020 naar 24.385 in schooljaar 2020-2021.
Deze doorstroomcijfers geven aan dat de aandacht voor een goede aansluiting van vo op het vervolgonderwijs hard nodig is.    

Uit onderzoek en uit gesprekken met jongeren weten we dat zij loopbaanontwikkeling en goede begeleiding bij de doorstroom belangrijk vinden. Een goede reden om tijdens deze bijeenkomsten ook met jongeren in gesprek te gaan. Daarnaast nemen we u mee in wat we weten uit onderzoek over effectieve loopbaanontwikkeling in het voortgezet onderwijs en gaan we met u in gesprek over effectieve loopbaanontwikkeling, concrete stappen die in de eigen school mogelijk zijn en de rol die de schoolleider daarbij kan spelen. 

Inschrijven

9juni

Inspiratie sessie reflecteren op LOB activiteiten

Leren hoe je een reflectie kunt inbouwen in het LOB-programma

online | 15.30 - 16.45 uur

Jongeren hebben behoefte aan het opdoen van ervaringen om meer inzicht te krijgen in hun eigen talenten en motieven. Veel scholen zorgen er dan ook voor dat het opdoen van ervaringen een belangrijke plek inneemt binnen de het LOB-programma. Het reflecteren op ervaringen zorgt ervoor dat de ervaringen veel meer betekenis krijgen. In deze online werksessie leer hoe je reflectie kan inbouwen in het LOB programma. Ook hebben we aandacht voor de verschillende manieren van reflecteren zodat jongeren keuze hebben voor opdrachten die bij hen passen. We gaan met elkaar in gesprek en delen ideeën, inspiratie en praktische tips die je direct in praktijk kunt brengen. Inschrijven

14juni

MBO Inspiratiedag

Kom samen met je studenten naar de MBO Inspiratiedag op 14 juni 2022!

Het Concertgebouw in Amsterdam | 09.30 - 13.00 uur

Op dinsdag 14 juni vindt voor het eerst de MBO Inspiratiedag Concertgebouw & Orkest plaats in Het Concertgebouw. Het doel van de dag is om MBO studenten te inspireren en te laten zien dat er op een misschien niet zo voor de hand liggende plek, Het Concertgebouw, veel beroepen zijn die aansluiten bij de opleidingen die zij volgen.

17juni

Conferentie Inspiratie op het Spoor

Ga mee op ontdekkingsreis, zodat je synergie en positieve verandering kan creëren binnen jouw school.

Spoorwegmuseum Utrecht | 09.15 - 16.00 uur

Op vrijdag 17 juni 2022 kan je nieuwe inzichten en kennis opdoen op de landelijke mbo brede conferentie ‘Inspiratie op het spoor’ van de externe projecten van de MBO Raad.

We ontvangen je graag in het Spoorwegmuseum te Utrecht. In een inspirerende omgeving ga je op ontdekkingsreis, zodat je synergie en positieve verandering kan creëren binnen jouw school.
 

Wat kan je verwachten?
We hebben een gevarieerd programma samengesteld waarin zowel boeiende sprekers als interessante workshops zijn opgenomen. We verbinden, leren van elkaar en gaan in gesprek over actuele ontwikkelingen in het mbo. Van burgerschap & examinering, alumni, LOB, LLO tot aan vitaal mbo & studentenwelzijn.
Kortom, we behandelen een breed aantal thema’s waar kruisbestuiving en het delen van mooie praktijkvoorbeelden centraal staan.
We ontvangen je met koffie en thee vanaf 09.15 uur. Om 9.45 uur starten we, eerst met elkaar, daarna volgen vier rondes met keuze uit meerdere workshops en lezingen. Zo kan je in gesprek over stagediscriminatie, digitale weerbaarheid of ga je op zoek naar de ruimte in de regels. Het is ook mogelijk een ronde over te slaan om te netwerken met of lekker te ontspannen tijdens een yogasessie
Afsluitend is er een netwerkborrel om met jouw collega’s uit het land nog even na te praten.

Kortom, een programma dat je niet wilt missen. We kijken uit naar jouw komst. Pak deze inspiratie en vernieuwde energie met beide handen aan.
 

Praktische informatie

  • Programma

  • Doelgroep: medewerkers van mbo-scholen, o.a. beleidsadviseurs, LOB’ers, docenten, teamleiders

  • Kosten: € 50,- ex BTW. per deelnemer

  • Inschrijven

30juni

Inspiratie sessie LOB in de vakles

Op een laagdrempelige manier aandacht besteden aan LOB in de les.

online | 15.30 - 16.45 uur

De 'O' van LOB staat al lang niet meer alleen voor Oriëntatie, maar ook en vooral voor (persoonlijke) ontwikkeling. LOB wordt daarmee iets waarvoor ook binnen de les aandacht voor moet zijn. Tijdens de inspiratiesessie LOB in de vakles laten we zien hoe je op een laagdrempelige manier aandacht kan besteden aan LOB in de les en welke ruimte hiervoor is binnen het PTA. We gaan met elkaar in gesprek en delen ideeën en voorbeelden die je direct in de praktijk kan brengen. De sessie is interessant voor zowel LOB-coördinatoren als (vak)docenten. Inschrijven

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt