Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB
categorie
regio

9juni

Leren van Learning Communities in MBO & HBO

Uitwisselen van kennis over de doorontwikkeling van learning communities in mbo en hbo

Online | 14.30 - 17.00 uur

Het Netwerk Learning Communities i.s.m. het Regieorgaan SIA, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad, nodigen je uit om kennis uit te wisselen over de doorontwikkeling van learning communities in mbo en hbo.
Learning communities zijn samenwerkingsverbanden van publiek en private organisaties waar leren, werken en innoveren dicht op elkaar is georganiseerd. Met vier aansprekende learning communities in mbo en hbo zijn recent actuele praktijkvragen over deze doorontwikkeling in kaart gebracht. Je krijgt inzicht in deze actuele thema’s en handvatten om het eigen samenwerkingsverband te versterken. In de werkbijeenkomst ontmoet je collega’s met vergelijkbare praktijkvragen en andere betrokkenen zoals onderzoekers om kennis te delen en mogelijke vraagstukken nader te identificeren en te adresseren.

Je kunt kortom verwachten:

  • kennis over actuele praktijkvragen van learning communities in mbo en hbo en verbinding met eigen thema’s en praktijken.
  • inzichten om je eigen samenwerkingsverband te spiegelen aan andere initiatieven.
  • een uitnodiging voor actieve deelname in het Netwerk Learning Communities waarin een stevige kennisbasis over learning communities wordt gelegd en kennisdeling actief wordt gestimuleerd.
  • verkennen van mogelijke onderzoeksvragen.

Programma:

14.30 Welkom en korte introducties van het Netwerk Learning Communities en partners zoals Topsectoren en NWO

15.00 Perspectieven op doorontwikkeling van learning communities in mbo en hbo

15.30 Pauze

15.45 Deelsessies o.l.v. experts uit het Netwerk Learning Communities (kennisdeling & aanvulling praktijkvragen) 16.30 Toelichting uitkomsten deelsessies

16.45 Uitnodiging voor kennisontwikkeling en -deling in het Netwerk Learning communities

17.00 Afronding Voor wie en aanmelden: Projectleiders van samenwerkingsverbanden, beleidsmedewerkers, practoren en lectoren, onderzoekers, experts en overige verantwoordelijken voor het ontwikkelen en verduurzamen van Learning Communities in mbo en hbo.

Inschrijving

Aanmelding voor de bijeenkomst op 9 juni 2021 (14.30 - 17.00 uur) via:

Melina Groen M.Groen@mboraad.nl. Je ontvangt een online-link naar de bijeenkomst.

Meer informatie:

Lex Sanou (Regieorgaan SIA), Lex.sanou@regieorgaan-sia.nl

Scilla van Cuijlenborg (MBO Raad), s.vancuijlenborg@mboraad.nl

15juni

Online vragenuurtje Project Alumni

Online | 15.30 - 16.30 uur

Kom dinsdag 15 juni om 15.30 uur naar het online vragenuurtje van het Project Alumni van de MBO Raad en ga in gesprek met Jesper Unger – Alumni officer van het Deltion College. Jesper is nu net iets meer dan een jaar werkzaam in de projectfunctie van Alumni officer en is op dit moment bezig met de eerste versie van het beleid te implementeren.

Deze bijeenkomst is helaas vol.

21juni

Generatie Zelf

Maak kennis met Gen Z – de zin en onzin over jongeren van nu

Online webinar | 12.00 - 13.00 uur

Tijdens deze sessie Generatie Zelf gaat het over de doelgroep Generatie Z (geboren tussen 2000 – 2015), hun belevingswereld en thema’s die van invloed zijn op hun identiteitsvorming. Denk aan impactvolle ontwikkelingen als klimaatverandering en de introductie van het leenstelsel, maar ook aan langlopende macrotrends zoals digitalisering en individualisering die het leven van deze jongeren en de wereld om hen heen beïnvloeden.

Dit webinar maakt deel uit van de webinarweek van Youngworks.

Meer weten?

Deze bijeenkomst is helaas vol.

22juni

Motivatie in de klas

Hoe krijg je leerlingen 'aan'?

Online webinar | 12.00 - 13.00 uur

Jongeren zo begeleiden en inspireren dat ze uit zichzelf in beweging komen is een punt. Daarbij kun je de basisprincipes uit het boek Motivatie binnenstebuiten, met diverse onderzoeken, literatuursuggesties en actuele praktijkvoorbeelden, op verschillende manieren inzetten.

Dit webinar maakt deel uit van de webinarweek van Youngworks.

Meer weten?

Deze bijeenkomst is helaas vol.

23juni

Jongeren en mentale gezondheid

Online Inspiratiesessie/workshop (duur: 2 uur)

| 12.00 - 14.00 uur

 Je kunt geen krant openslaan of je leest dat jongeren eenzaam zijn of dat hun mentale gezondheid gewoonweg onder druk staat. Dit heeft verschillende oorzaken, van prestatiedruk en keuzestress tot de gevolgen van de huidige pandemie. Het is voor volwassenen soms een ware uitdaging om in verbinding te blijven jongeren. En dat terwijl de rol die wij als volwassenen hebben in deze tijd (en tijdens het opgroeien) belangrijker is dan ooit! Dus wat moet je weten als het aankomt op mentale gezondheid van de Nederlandse jongeren?

Dit webinar maakt deel uit van de webinarweek van Youngworks.

Meer weten?

Deze bijeenkomst is helaas vol.

24juni

Communiceren met jongeren

Hoe kun je gesprekken met jongeren verbeteren?

| 12.00 - 13.00 uur

 Hoe voer ik betere gesprekken met jongeren? Op welke manier verbind ik me met een stagiair, zodat deze meer van zichzelf laat zien? Hoe bereik ik de student tijdens een studieloopbaangesprek? Hoe kunnen mentorgesprekken meer diepgang krijgen? Hoe bouw ik een vertrouwensband op tijdens de eerste weken op de werkvloer?

Dit webinar maakt deel uit van de webinarweek van Youngworks.

Meer weten?

Deze bijeenkomst is helaas vol.

25juni

Jongerenmerken in identiteitscrisis

Wat iedereen moet weten die jongeren als doelgroep heeft.

Online webinar | 12.00 - 13.00 uur

Merken proberen massaal jongeren aan zich te binden. Wie de jeugd heeft, heeft tenslotte de toekomst. Helaas zijn jonge doelgroepen vaak ongrijpbaar: jongerencultuur is veranderlijk en enorm divers. In deze masterclass onderzoeken we wat het tegenwoordig betekent om een jongerenmerk te zijn en op welke manieren jouw organisatie een betekenisvolle band met haar jonge doelgroepen kan smeden. Aan de hand van succesvolle – en minder succesvolle – voorbeelden verduidelijken we de rol van merken binnen het proces van identiteitsontwikkeling van jongeren en geven we richting aan jouw jongerenstrategie.

Dit webinar maakt deel uit van de webinarweek van Youngworks.

Meer weten?

Deze bijeenkomst is helaas vol.

1juli

Werksessie: Loopbaangesprekken, implementeren en borgen

Benieuwd hoe je loopbaangesprekken voert en LOB implementeert en borgt in je school? Volg dan deze werksessie.

Online |

Neem voor meer informatie contact op met de regio-contactpersonen van regio Noordwest:

Inschrijven

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt