Agenda/bijeenkomsten

Expertisepunt LOB
categorie
regio

8maart

Velon Online verjaardagscongres 2021

Online | 10.00 - 16.00 uur

Tijdens dit Velon verjaardagscongres staat het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen centraal.  

Vraag je je af welke competenties docenten zich eigen moeten maken om studenten te kunnen begeleiden bij LOB. Bezoek dan de interactieve sessie van het Expertisepunt LOB “LOB, de rode draad van het onderwijs”. 

Meer weten of aanmelden? Ga naar Veloncongres.nl

9maart

Werkconferentie samenwerkingsverband vo-ho

Online | 14.25 - 17.00 uur

Op 9 maart organiseert voho010 een tweede online werkconferentie in het kader van het Samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ met als thema ‘Ontmoet elkaar’. Op het programma staat o.a. Het belang van ‘sense of belonging’ voor studiesucces en verschillende deelsessies.

Meer weten?

9maart

Velon Online verjaardagscongres 2021

Online | 10.00 - 16.00 uur

Tijdens dit Velon verjaardagscongres staat het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen centraal. Vraag je je af welke competenties docenten zich eigen moeten maken om studenten te kunnen begeleiden bij LOB. Bezoek dan de interactieve sessie van het Expertisepunt LOB “LOB, de rode draad van het onderwijs”.

11maart

Kenniskring LOB vmbo, decanen Rijnmond

Online | 09.00 - 10.30 uur

Vorige keer hebben jullie aangegeven dat 1 van de thema’s waar jullie of je mentoren tegen aan lopen gaat over de keuze die leerlingen maken. Mag of moet je daarin sturen? Wat als een leerling een profiel of een vervolgopleiding kiest waarvan jij denkt dat dit niet past of dat er geen of weinig arbeidsperspectief is. Stuur je daarop? En ga jij als decaan daar met de mentoren over in gesprek?

Iko Doeland neemt ons mee in dit onderwerp. Natuurlijk gaan we ook weer met elkaar in gesprek gaan om te leren van en met elkaar.

Iko is de opvolger van Karin Lameijer. Iko heeft veel ervaring met LOB in Rotterdam en omgeving ( o.a. via de Hef) .

Ik hoop jullie 11 maart allemaal weer te zien en te spreken. Wil je even laten weten of je er bij bent of niet? Meer weten of inschrijven? Meld je aan of stuur een mail naar:

Inschrijven

18maart

Werksessie LOB in de vaklessen

Benieuwd hoe je LOB in de vaklessen integreert? Volg dan deze werksessie van regio Noordwest.

Online | 15.30 - 16.30 uur

Neem voor meer informatie contact op met de regio-contactpersonen van regio Noordwest:

Marieke Bakema, m.bakema@expertisepuntlob.nl

Annemieke Rebel, a.rebel@expertisepuntlob.nl

Inschrijven

18maart

Regiobijeenkomst regio Midden: 'Jongeren en LOB en de Nieuwe leerweg

Online | 15.00 - 16.30 uur

We hebben het als decanen, mentoren of slb’ers vaak over LOB: hoe geven we loopbaanbegeleiding goed vorm voor leerlingen en studenten, wat gaat goed, wat kan of moet beter? Maar wat vinden de jongeren zelf eigenlijk van LOB? En hoe kijken ze aan tegen een beroepsgericht vmbo-tl / mavo en havo?

Je bent van harte welkom bij de online bijeenkomst die we half maart organiseren over dit onderwerp. Ook nieuwe publicaties, tools en ontwikkelingen rondom LOB komen dan aan bod.

Inschrijven

18maart

Werksessie De loopbaangerichte leeromgeving (i.s.m. Spirit4You)

Online | 14.30 - 16.00 uur

Met het gehele onderwijsteam aan de slag met loopbaanontwikkeling.

Veel scholen hebben in hun visie beschreven dat ze leerlingen willen opleiden tot competente en kritische burgers die goede keuzes maken in hun leven. Een loopbaangerichte leeromgeving waarin jongeren praktijkervaring opdoen en hierop reflectie plaatsvindt is essentieel om (loopbaan)keuzes te leren maken. Belangrijk daarin is dat dit niet alleen een taak is van de decaan en de mentor maar dat alle docenten aandacht kunnen besteden aan loopbaanontwikkeling. In deze workshop verkennen we met elkaar wat een loopbaangerichte leeromgeving is waarin iedereen meedoet aan LOB.
 

Inschrijven

18maart

Ouderbetrokkenheid en LOB

MS Teams | 14.30 - 16.00 uur

Neem bij vragen contact op met één van de regio-contactpersonen van regio Noord:

Inschrijven

22maart

Online inspiratiesessie: Het goede gesprek in het mbo

Online | 15.15 - 16.30 uur

Tijdens een loopbaangesprek wordt aan de hand van concrete ervaringen gereflecteerd op kwaliteiten, drijfveren, doelen en de te maken stappen om deze doelen te bereiken. Stappen maken in je loopbaan doen we allemaal. Niet alleen voeren wij loopbaangesprekken met onze studenten, ook wij voeren ons eigen loopbaangesprek met onze leidinggevende. Graag nemen Silvia Harms (projectleider LOB ROC van Twente) en Angeline Slot (manager ROC Academie ROC van Twente) jullie mee in deze ontwikkeling, waarbij LOB meer en meer vervlochten raakt in de cultuur van ROC van Twente. Inschrijven

23maart

Webinar: uw kind gaat kiezen, hoe kunt u helpen?

Online | 19.30 - 20.30 uur

Jongvolwassenen die een studie kiezen lopen tegen verschillende problemen op:

  • Er zijn veel te veel studies om uit te kiezen;
  • Ik vind eigenlijk helemaal niks leuk;
  • Hoe ga ik alles betalen?

Op 23 maart geeft Hermien Miltenburg van de Wageningen University een webinar waar deze zaken en nog meer aan bod komen.

24maart

Werksessie STO en de loopbaangerichte leeromgeving

Wat houdt een loopbaangerichte leeromgeving in binnen een STO-programma en hoe daag je jongeren uit om de volgende stap te zetten?

Online | 15.00 - 16.30 uur

In deze werksessie krijg je meer inzicht in wat een loopbaangerichte leeromgeving inhoudt en hoe ervaren in de praktijk en verschillende vormen van reflectie logisch op elkaar volgen.  We bespreken met elkaar hoe de loopbaangerichte leeromgeving er op dit moment voor staat binnen het STO-programma en welke stappen mogelijk gezet kunnen worden, zodat jongeren worden uitgedaagd een volgende stap te zetten in hun loopbaanontwikkeling.

Ook besteden we aandacht aan enkele goede voorbeelden van een loopbaangericht STO-programma.

 

Inschrijven

25maart

Hoe maken we LOB levendig, herkenbaar en relevant?

Online webinar | 14.00 - 15.30 uur

Hoe kijken jongeren, alumni, docenten en onderzoekers naar LOB, welke bruikbare tips hebben zij voor het vormgeven van LOB? Wat vraagt dit van de school en hoe richt je een loopbaangerichte leeromgeving in?

Vanuit mbo-perspectief van jongeren, alumni, docenten en onderzoekers gaan we met deze vragen aan de slag, maar dit webinar is zeker ook voor vmbo, havo/vwo en hbo interessant.

Op basis van de rapportage 'Beeld van LOB in het mbo' praten we met betrokkenen en studenten uit het mbo-onderwijs en is er ruimte voor vragen en het ophalen van goede ideeën.

 

Impressie programma:

- Keynote door Youngworks over het onderzoek onder jongeren

- Een tafelgesprek met deelnemers vanuit verschillende expertise en scholen

- Aanreiken van handige tips en tools

- Ruimte voor vragen en uitwisselen

 

Aanmelden

1april

Werksessie: Loopbaangesprekken, implementeren en borgen

Benieuwd hoe je loopbaangesprekken voert en LOB implementeert en borgt in je school? Volg dan deze werksessie.

Online | 15.30 - 16.30 uur

Neem voor meer informatie contact op met de regio-contactpersonen van regio Noordwest:

Inschrijven

8april

LOB ontwikkelingen en uitwisselingen Zeeuwse vmbo & mbo LOB-kring, 08-04-2021

| 08.30 - 10.30 uur

Meer weten?

Neem contact op met Bianca van der Meijden, regio-contactpersoon regio Zeeland Inschrijven

21april

Webinar: Een klik voelen bij de opleiding waarvoor je gaat

Wanneer maak je de goede studiekeuze?

Online | 19.30 - 20.30 uur

Studiekiezers en eerstejaars studenten twijfelen vaak over hun studiekeuze. Welk onderwerp moet het zijn? Welke instelling kies ik dan? Op welk niveau moet ik gaan studeren? Allemaal zaken die zeker belangrijk zijn. Toch… Als je jezelf drie eenvoudige vragen stelt krijg je een redelijk betrouwbaar antwoord.

  • Voel je een klik met de inhoud, het interessegebied?
  • Voel je een klik met je aanstaande medestudenten en je docenten?
  • Voel je een klik met de hogeschool of de universiteit?

Deze punten en meer tips komen aan bod in dit webinar van de Wageningen University

22april

Werksessie: Loopbaangesprekken, implementeren en borgen, 22-04-2021

Benieuwd hoe je loopbaangesprekken voert en LOB implementeert en borgt in jouw school? Volg dan deze werksessie.

Online | 15.30 - 16.30 uur

Neem voor meer informatie contact op met de regio-contactpersonen van regio Noordwest:

Inschrijven

22april

Webinar doorstroom vo-hbo

Online | 14.30 - 16.00 uur

Neem bij vragen contact op met één van de regio-contactpersonen van regio Noord:

Inschrijven

20mei

LOB ontwikkelingen en uitwisselingen Zeeuwse vmbo & mbo LOB-kring, 20-05-2021

| 14.00 - 16.30 uur

Meer weten?

Neem contact op met Bianca van der Meijden, regio-contactpersoon regio Zeeland Inschrijven

27mei

Werksessie voor startende decanen: De LOB-leerlijn vormgeven in het vo

Met de LOB-curriculum-planner aan de slag om in 4 stappen te komen tot een samenhangend LOB-programma.

Online | 15.00 - 16.30 uur

Een doorgaande lijn in loopbaanontwikkeling is belangrijk. Ben je benieuwd hoe je een doorgaande LOB-leerlijn maakt? Aan de hand van het instrument de LOB-curriculum-planner werken we in 4 stappen aan een samenhangend LOB-programma voor een leerjaar van je eigen school waarbij de verschillende loopbaancompetenties aan bod komen. We bespreken met elkaar wat sterk is in de eigen leerlijn en waar verbetering gewenst is. En we gaan na wat nodig is om deze verbeteringen tot stand te brengen. Door de uitwisseling hierover neem je tips van anderen mee voor de eigen LOB-leerlijn. Inschrijven

3juni

Kenniskring LOB vmbo: decanen Drechtsteden

|

Meer weten of inschrijven? Stuur een mail naar: Inschrijven

Inschrijfformulier

Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor deze bijeenkomst en om jou eventueel hierover te benaderen indien hier aanleiding voor is. Jouw e-mailadres zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt