Video's en webinars

Expertisepunt LOB
< overzicht

Webinar Vormgeven aan een loopbaangerichte leeromgeving

Hoe kun je als school- of teamleider toekomstbestendige LOB faciliteren en wat betekent dit voor het LOB-programma en de regionale samenwerking?

 

Ontwikkelingen als de Nieuwe Leerweg en het praktijkgerichte havo-vak versterken de noodzaak van regionale verbinding met bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Tijdens deze middag voor schoolleiders en teamleiders staan toekomstbestendige LOB en goede samenwerking met regionale partners hiervoor centraal.

Aan bod komen vragen als: wat is toekomstbestendige LOB? Hoe kun je leerlingen begeleiden in de ontwikkeling van een realistisch beeld van de (toekomstige) beroepspraktijk en arbeidsmarkt? Wat betekent dit voor het LOB-programma en de samenwerking met bedrijven en andere partners in de omgeving? Hoe kun je dit als school- of teamleider faciliteren?

 

 

 

 

 

 

 

Webinar: Vormgeven aan een loopbaangerichte leeromgeving, 29 november 2021