Video's en webinars

Expertisepunt LOB
< overzicht

Webinar Meer praktijkgericht onderwijs op de havo

Helpt meer praktijkgericht onderwijs op de havo om LOB te verduurzamen? Deze vraag staat centraal tijdens dit webinar van het Expertisepunt LOB, waarbij aandacht is voor de uitkomsten van een onderzoek naar meer praktijkgericht onderwijs op de havo, inspirerende praktijkvoorbeelden en de mening van jongeren zelf.

Webinar Meer praktijkgericht onderwijs op de havo, 30 september 2021