Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Zeeuwse LOB-website

Eén systeem voor iedereen

Een unieke samenwerking tussen de vo en mbo scholen heeft gezorgd voor een gedeelde verantwoordelijkheid over de doorlopende LOB-leerlijn van vo naar mbo. De scholen ontwikkelen samen opdrachten, organiseren samen activiteiten en de leerling heeft hier profijt van.

De LOB-website is gekoppeld aan www.zeeuwseambities.nl, een project m.b.t. doorstroom vo-mbo-hbo. Er zijn veel testimonials te vinden die jongeren kunnen helpen met hun loopbaankeuzes in deze tijd.

Betrokken school

Scalda