Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Voorlichtingsavond Zorg & Welzijn voor aankomend studenten mbo

Al voordat de opleiding begint weten wat je te wachten staat!

Om ervoor te zorgen dat aankomend studenten beter zijn voorbereid bij de start van hun opleiding en hun ouders zich betrokken te laten voelen, organiseren afdelingen van ROC Rivor een kennismakingsavond die al vóór de zomervakantie plaatsvindt.

Voor de aankomend student betekent deze avond vaak dat ze meer ontspannen de zomer ingaan omdat zij beter weten wat hen te wachten staat na de zomer. De ouders (of verzorgers) krijgen tijdens de kennismakingsavond een goed beeld van de opleiding van hun kind en ook zij maken kennis met de medestudenten en hun ouders en de studieloopbaanbegeleider. Dit leidt over het algemeen tot grotere betrokkenheid bij de studieloopbaan van hun kind en de keuzes die gemaakt moeten worden. Het werkt bovendien drempelverlagend voor het bijwonen van ouderavonden in de toekomst en het zoeken van contact met de studieloopbaanbegeleider als dat nodig is.

Betrokken school

ROC Rivor

Contactpersoon

Netty Bonouvrié: nettybonouvrie@rocrivor.nl