Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Verankering van LOB op het Dendron College: Een succesvol traject

Sinds 2007 is het Dendron College zeer actief op het gebied van LOB. Hoewel er binnen de school al veel gebeurde, ontbrak het aan een duidelijke LOB-leerlijn.

Samen met een team docenten is gestart met het opstellen van een LOB-visie en verbeterplan. Het doel was niet alleen om activiteiten te beschrijven, maar ook om een concreet plan te creëren dat niet slechts in dossiers verdwijnt. In het plan is vastgelegd wat er op welk moment plaatsvindt.

Hoewel het Dendron al zeer actief was in leerjaar 3 en 4, ontbrak het aan voldoende aandacht voor LOB in leerjaar 1 en 2. Daarmee zijn ze aan de slag gegaan, omdat ook in deze jaren belangrijke keuzes worden gemaakt door onze leerlingen. Sinds twee jaar zijn er naast leerjaar 3 en 4 ook stages geïmplementeerd in leerjaar 1 en 2 en dit doen ze voor alle leerlingen van het vmbo/havo/Vwo.

Sinds twee jaar voert het Dendron in  ieder leerjaar drie driehoeksgesprekken in, waarbij de leerling zijn ontwikkeling presenteert aan de ouders en de mentor. Aan het einde van ieder leerjaar houdt de leerling een eindpitch voor de mentor. Deze pitch dient ook als startpunt voor het volgende schooljaar, zodat de nieuwe mentor meteen op de hoogte is van de ontwikkelingen van de leerling, aangezien dit niet altijd zichtbaar is in een leerlingvolgsysteem. Daarnaast zijn ze begonnen met wekelijkse coachmomenten met de leerlingen in leerjaar 4, en dit zal de komende jaren worden uitbreid naar de andere leerjaren.

Niet alleen werken leerlingen aan hun eigen loopbaanontwikkeling, maar ook aan 21st century skills, die geïntegreerd zijn in de opdrachten. Het loopbaandossier wordt 4 jaar bijgehouden door de leerling en in het laatste schooljaar maakt de leerling een portfolio. Dit portfolio is een samenvatting/uitwerking van alles wat de leerling in zijn schoolloopbaan heeft ontwikkeld.

De insteek van Dendron is dat  LOB wordt versterkt in de hele school en niet alleen in het VMBO, ook de Havisten en VWO-ers staan voor het maken van belangrijke keuzes. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het professionaliseren van de docenten. Alle docenten hebben coachtrainingen gevolgd, en recentelijk is er een ontwikkeldag georganiseerd om LOB te verankeren in iedere vakles. LOB behoort namelijk niet alleen tot de verantwoordelijkheid van de decaan, maar van iedereen die werkzaam is op school.is er  een enquête afgenomen, waaruit blijkt dat het totale LOB-aanbod een score van 8.4 krijgt. Daar is het Dendron enorm trots op.

Bron: Sterk Techniekonderwijs