Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Student slb'er

Als ontbrekende schakel in de aansluiting naar het hbo

Bij de HAN academie O&O maakt men gebruik van ouderejaars studenten om eerstejaars studenten te begeleiden in het eerste studiejaar. De overgang van het voortgezet onderwijs en het mbo naar het hbo is groot.

De vraag is hoe we die overgang voor studenten makkelijker en minder groot kunnen maken. Eerstejaars studenten lopen namelijk tegen veel zaken aan, zowel bij inhoudelijke als bij praktische zaken. Dan is het fijn als iemand uit je sociale omgeving, een ouderejaars student met ervaring, je hierin op weg kan helpen.

Het grote voordeel van het voeren van een gesprek met een (ouderejaars) medestudent is dat het gesprek informeler en laagdrempeliger is. Studentbegeleiding bevordert de sociale integratie en de verbinding en daarnaast zorgt het voor betere studieresultaten.

Lees het artikel

Betrokken school

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Contactpersoon

Matthijs Kolthoff, Docent, HAN, Matthijs.Kolthoff@han.nl