Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Profielwerkstuk op het vmbo-t

Roer College Schöndeln gooit met succes het roer om!

Leerlingen op het vmbo-t maken als onderdeel van het schoolexamen een profielwerkstuk. Dit is een verplicht onderdeel van het eindexamen en gaat over een onderwerp dat past binnen het profiel van de leerling. Vanaf schooljaar 2021-2022 besloot de decaan van het Roer College Schöndeln, Maurice Geraedts, het roer om te gooien. Samen met zijn collega’s ontwikkelde hij een programma waarbij leerlingen op stageweek gaan. Op basis van de ervaringen die leerlingen opdoen tijdens de stageweek maken ze hun profielwerkstuk. En met succes: het schrijven van het profielwerkstuk krijgt op deze manier een praktische invulling en wordt daarmee veel betekenisvoller.

De leerlingen zijn zeer enthousiast over de “nieuwe” vorm van het profielwerkstuk en de ervaringen die ze hebben opgedaan bij de stage. Meerdere leerlingen hebben zo een duidelijk beeld gekregen van de keuze voor de vervolgopleiding die ze willen maken of zijn op weg geholpen om zich verder te oriënteren. 

Betrokken school

Roer College Schöndeln

Contactpersoon

Maurice Geraedts (decaan Roer Schöndeln), m.geraedts@roercollege.nl

Renske Wilms (teamleider Roer Schöndeln), r.wilms@roercollege.nl