Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Ontdek het hbo

Een goede oriëntatie, start en landing op het hbo met deze e-learning voor mbo-studenten

 

Vijf hbo- en mbo-scholen* ontwikkelden met elkaar de e-learning ‘Ontdek het hbo’. Deze e-learning is bedoeld voor mbo-studenten en laat ze kennismaken met studeren aan het hbo. Doel van de e-learning is om de aansluiting van het mbo naar het hbo te verbeteren. Studenten die deze e-learning doorlopen volgen een route die gaat van oriëntatie op het hbo tot een goede start en landing op het hbo.

De leerroute van de e-learning bestaat uit de volgende thema’s:

  • Oriënteren op het hbo
  • Wat heb ik nodig om succesvol te studeren op het hbo?
  • Welk aanbod is er? (AD, bachelor en master)
  • Kennismaking met het keuzedeel ‘voorbereiding op het hbo’
  • Als je gekozen hebt
  • Een goede start

Ieder hoofdstuk van de e-learning is opgebouwd volgens een vaste structuur: oriënteren, verkennen en afronden. Verder komen in ieder hoofdstuk de vijf loopbaancompetenties aan bod: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, loopbaansturing, werkexploratie en netwerken.

Studenten kunnen op basis van de opdrachten die ze hebben gemaakt werken aan een portfolio. Dit portfolio kan het uitgangspunt zijn voor een gesprek met de begeleider. De e-learning is inmiddels volop in gebruik. Studenten én docenten zijn zeer tevreden over de opbrengst van de e-learning en vinden dat de e-learning voorziet in de verbetering van de aansluiting van het mbo naar het hbo.

*Hogeschool Deltion en Windesheim, ROC Aventus, Drente College, Landstede MBO