Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Mijn Talent Document

Doorlopende leerlijn naar het mbo

Het Mijn Talent Document is een samenvattend loopbaandossier dat sinds schooljaar 2018/2019 gebruikt wordt in Utrecht en omstreken. Het dossier wordt gemaakt in het vo en via het Digitaal Doorstroomdossier (DDD) meegestuurd naar het mbo tijdens het intakeproces. Het dossier markeert het einde van de vo-schoolloopbaan en tegelijkertijd de start van de loopbaan in het mbo. Er ontstaat op deze manier een doorlopende lob-leerlijn tussen vo en mbo.

Betrokken samenwerkingsverband

Sterk VO (vo- en mbo-scholen in Utrecht en omstreken)

 

Contactpersoon

Mariska Rijsdijk, contactpersoon actielijn 2 (Loopbaanoriëntatie), SterkVO (Samenwerkingsverband Utrecht), m.rijsdijk@sterkvo.nl