Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Leerlingen online kennis laten maken met het mbo

Een (online) alternatief voor een opleidingen-markt op school

Op RSG Magister Alvinius in Sneek vindt ieder jaar in december een opleidingenmarkt plaats voor leerlingen uit vmbo-4. Het doel van deze opleidingenmarkt is dat leerlingen alvast kennis maken met allerlei opleidingen en op deze manier een voorselectie kunnen maken voor als in januari de ‘grote’ voorlichtingsavonden plaats vinden op de verschillende ROC’s.

Dat ging dit keer anders! Om leerlingen toch alvast kennis te laten maken met een aantal opleidingen zorgden Klaske Sikkema (decaan vmbo) en Rianke van der Zee (LOB-coördinator vmbo) voor een online alternatief. 

Betrokken school

RSG Magister Alvinius in Sneek

Contactpersoon

Klaske Sikkema: k.sikkema@rsg-sneek.nl (decaan vmbo)

Rianke van der Zee: r.vanderzee@rsg-sneek.nl (lob-coördinator vmbo)