Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Het windroosprogramma

Leerlingen beter laten kiezen door gezamenlijk sutdiekeuzeprogramma van vo- en mbo-scholen

 

Het windroos studiekeuzeprogramma is een gezamenlijk programma van vo- en mbo-scholen. Het programma wordt uitgevoerd op de eigen vo school in samenwerking met het mbo. In 10 of 20 weken voor de aanmelding bij een vervolgopleiding oriënteren leerlingen zich op hun opleidingskeuze. Ze krijgen eerst een oriëntatie opdracht. Tijdens deze opdracht volgen ze een proefles op het mbo en krijgen ze een meet & greet met studenten die deze opleiding volgen. Daarna krijgen ze een praktijkgerichte beroepsopdracht aangereikt door het mbo. Zo krijgen vo-leerlingen een reëel beeld van het beroep, de mogelijkheden en of dit beroep past bij hun interesses. Leerlingen krijgen tot slot een studiekeuze check gesprek met hun vmbo mentor én een loopbaanadviseur van het mbo. De vmbo docent krijgt hierdoor meer inzicht in de studiekeuze van zijn of haar leerling en de werkwijze van het mbo.

Dat het project succesvol is, bewijzen de cijfers en het aantal deelnemende scholen. Uit een beperkt onderzoek kwam naar voren dat de switch in het eerste leerjaar sterk wordt terug gedrongen en het studiesucces toe is genomen In 2023-204 werken 29 scholen met dit programma.

Het Deltion College in Zwolle heeft het Windroosprogramma’ overgenomen’ onder de naam expeditie studiekeuze.

________________________________________

TIPS

Er zijn een paar belangrijke (en soms kritische) succesfactoren belangrijk in het bereiken van een goed resultaat:

  1. Omdat het geen kant en klaar programma is kunnen scholen het naar eigen inzicht, passend bij de eigen school vormgeven.
  2. Het programma is opgenomen in het LOB-programma van de deelnemende vmbo-scholen.
  3. Tl scholen gebruiken de beroepsgerichte praktijkopdracht als vervanging voor het profielwerkstuk.
  4. De schoolleiding van vmbo en mbo faciliteren de praktische invulling van het windroosprogramma en zorgen dat er draagvlak blijft.
  5. Het mbo heeft voldoende capaciteit beschikbaar om docenten en studieloopbaanadviseurs voor dit programma in te zetten.

________________________________________

Contactpersoon

Anouk Rits, arits@davinci.nl