Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Het windroosprogramma

Beter weten wat je kiest

Het windroos studiekeuzeprogramma is een gezamenlijk programma van vo- en mbo-scholen. Het programma wordt uitgevoerd op de eigen vo-school in samenwerking met het mbo. In 10 of 20 weken voor de aanmelding bij een vervolgopleiding oriënteren leerlingen zich op hun opleidingskeuze. Ze krijgen eerst een oriëntatie-opdracht en daarna een praktijkgerichte beroepsopdracht aangereikt door het mbo. Leerlingen bespreken het resultaat van de praktijkopdracht en het leerproces met hun vmbo-docent én een mbo-docent/loopbaanadviseur. Mbo-docenten krijgt op deze manier goed inzicht in de capaciteiten en wensen van de leerling en kunnen een passend studieadvies geven. Ook de vmbo-docent krijgt hierdoor meer inzicht in de de studiekeuze van zijn of haar leerling en de werkwijze van het mbo. Dat het project succesvol is, bewijzen de cijfers en het aantal deelnemende scholen. Uit een beperkt onderzoek kwam naar voren dat de switch in het eerste leerjaar sterk wordt terug gedrongen en het studiesucces toe is genomen In 2021-2022 werken bijna 30 scholen met dit programma.

Betrokken school

Da Vinci College

Contactpersonen

Nicolette Groenhart, ngroenhart@davinci.nl