Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Het H-jaar

Tussenjaar voor havisten op weg naar het mbo

Het H-jaar is bedoeld voor leerlingen die in 4 of 5 havo zitten en deze opleiding niet kunnen of willen afmaken. De havo is voor sommige leerlingen nou eenmaal te breed en te algemeen en voor deze leerlingen kan het H-jaar een prima alternatief zijn. Het H-jaar geeft leerlingen de mogelijkheid om in kleine klassen een oriënterend programma te volgen op het mbo en behalen tijdens dit jaar tegelijkertijd een startkwalificatie. Tussentijdse instroom gedurende een schooljaar vanuit de havo is mogelijk. Omdat wordt gewerkt aan het opdoen van positieve ervaringen en het ontwikkelen van een goed zelfbeeld is een van de doelstellingen van het programma ook het terugdringen van VSV. leerlingen kunnen na het H-jaar nog alle kanten op: verder leren, werken of een combinatie daarvan.

Het H-jaar kan ook een optie zijn voor vwo’ers die na klas 4 uitstromen.

Het H-jaar en M-Jaar is niet het enige tussenjaarprogramma voor leerlingen die hun vmbo-diploma hebben behaald. Aan Gilde Opleidingen kunnen studenten zich inschrijven voor Pitstop mbo. Ga naar het praktijkvoorbeeld Pitstop mbo.

Betrokken school

ROC Top

Contactpersoon

Jazz Steijger (opleidingscoördinator),  j.steijger@roctop.nl

Petra Suiskens (onderwijsmanager), p.suiskens@roctop.nl

Telefoonnummer: 020-5042400