Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Havo van de toekomst

Trots op de havo!

Het havo-onderwijs staat onder druk. Havisten presteren stelselmatig onder de maat, zowel op de havo als later op het hbo. Het havo-onderwijs is toe aan groot onderhoud en dat wordt landelijk breed onderkend. In dit kader is in Twente en omstreken in 2018 een uniek traject gestart, waar 12 middelbare scholen en hogeschool Saxion samen werken onder de noemer ‘havo van de toekomst’. 

Betrokken school

Saxion Hogeschool

Contactpersoon

Arjan van Basten, Saxion, a.vanbasten@saxion.nl