Praktijkvoorbeelden LOB

Expertisepunt LOB
< overzicht

Doedag voor tweedejaars vmbo op het mbo

Kennismaken met het mbo door te doen!

Jaarlijks maken zo’n twaalfhonderd tweedejaars vmbo-leerlingen van tien vo-scholen kennis met het Zeeuwse mbo tijdens de Doe Dag. Leerlingen schrijven zich in voor een Doe-activiteit bij Scalda en  het Hoornbeeck College en maken zo in een dagdeel kennis met mbo-opleidingen of opleidingsclusters en de sfeer op school. Door de betrokkenheid en inzet van alle vo- en mbo-decanen is het programma een groot succes. Leerlingen genieten zichtbaar van deze ervaring. 

Betrokken school

Scalda

Contactpersoon:

Iris Verbrugge, Scalda, iverbrugge@scalda.nl

Bianca van der Meijden, Scalda, meijbi@scalda.nl