LOB-onderzoeksbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

'Wel of niet naar de hogeschool?'

Inspectie van het Onderwijs. Ministerie van OCW. (2021)

Achterliggende mechanismen van onbedoelde zelfselectie in het keuzeproces van mbo 4-studenten’.

In 'Wel of niet naar de hogeschool? Achterliggende mechanismen van onbedoelde zelfselectie in het keuzeproces van mbo 4-studenten’ is voor het eerst systematisch onderzoek gedaan naar de bewuste of onbewuste overwegingen door mbo 4-studenten om al dan niet door te studeren. De sociaal-economische achtergrond blijkt een minder grote invloed te hebben dan vaak wordt verondersteld. Het gaat eerder om studenten met faalangst of bovenmatige examenstress, dan om wat hun ouders verdienen, of hoe hoog die ouders zijn opgeleid. Daarnaast heeft de omgeving van de student invloed op de keuze.

Download het onderzoek