LOB-onderzoeksbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Verbeteren van de doorstroom vmbo-mbo-hbo

Bremer, B., Bokdam, J. Bulder, E. Oberon. (2022)

Het Nederlandse beroepsonderwijs biedt leerlingen de mogelijkheid om stapsgewijs door te stromen, van vmbo naar mbo en het hbo. In de praktijk zijn deze overgangsmomenten kwetsbaar, waardoor veel leerlingen en studenten uitvallen in of net na de overgang van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo.

Veel instellingen willen studenten beter ondersteunen in de overstap naar vervolgonderwijs. Dat vraagt om samenwerking waarbij instellingen samen oplossingen zoeken voor knelpunten op de schakelmomenten in de onderwijsketen. In een praktijkgericht onderzoek, gesubsidieerd door het NRO, hebben drie vmbo-, mbo- en hbo-scholen samen met onderzoekers van de Oberon, KBA Nijmegen en de HAN onderzocht hoe ze aanpakken kunnen ontwerpen voor soepeler overgangen vmbo-mbo en mbo-hbo.

Het onderzoek geeft inzicht in knelpunten die er (kunnen) spelen bij de overgangen van vmbo-mbo en van mbo-hbo. Het onderzoek bevat een ‘ideeënbron’ voor interventies en maatregelen ter bevordering van de doorstroom, welke is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Daarnaast geeft rapport voorbeelden van arrangementen ter bevordering van de doorstroom en het studiekeuzeproces die in het kader van het onderzoek gepilot zijn en worden de eerste ervaringen met deze arrangementen beschreven.