LOB-onderzoeksbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Studieloopbaanontwikkeling. Toekomstbestendig beroepsonderwijs: een kans voor LOB!

Annette Soeting (2020)

Het belang van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is groter geworden, omdat de wereld en de arbeidsmarkt onvoorspelbaarder en dynamischer zijn geworden (Expertisepunt LOB, 2018). De toekomst vraagt om een nieuwe onderwijskundige visie welke recht doet aan de behoeften van studenten, het bedrijfsleven en aan interne en externe ontwikkelingen van een onderwijsorganisatie. Binnen de organisatie waarvoor ik werkzaam ben wordt toekomstbestendig onderwijs vormgegeven door flexibilisering van het onderwijs met een geïntegreerde LOB-aanpak. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de rol en de professionaliteit van een docent.

In het kader van de masteropleiding Educational Needs voerde ik een praktijkgericht onderzoek uit wat zich richt op de realisatie van de geïntegreerde LOB-aanpak en het versterken van de professionele identiteit van de docenten en mijn rol, als LOB-expert, binnen die beroepspraktijk (Vloet & Van Swet, 2010). De doelstelling is om aanbevelingen te doen voor het versterken van loopbaanbegeleiding voor de docenten van het Scalda College voor Toerisme wat ten goede komt aan studenten, docenten en de flexibilisering van het onderwijs.

Bruikbaar voor de LOB-praktijk is de werkwijze/aanpak om bewustzijn, draagvlak en betrokkenheid voor LOB in een onderwijsteam te creëren, het (integraal) implementeren van LOB in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), de gebruikte instrumenten en de aanbevelingen van het onderzoek.