LOB-onderzoeksbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch proces.

Vloet, K. (2015)

In deze promotiestudie staat de vraag centraal hoe de professionele identiteitsontwikkeling van ervaren leraren vorm krijgt in een opleidingspraktijk voor speciale onderwijszorg en loopbaanbegeleiding van leerlingen. Doel van het onderzoek was zicht te krijgen op de professionele identiteitsontwikkeling van deze ervaren leraren uit het regulier onderwijs; m.n. het vo en mbo.