LOB-onderzoeksbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Op weg naar het hbo. Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo

Elffers, L.& Vervoort, M. (2018)

Een belangrijke vraag voor havo- en mbo-instellingen, maar ook voor het hbo zelf, is wat zij kunnen doen om leerlingen en studenten optimaal voor te bereiden op de overstap naar het hbo. Daarvoor is het nodig beter zicht te krijgen op de overwegingen van havisten en mbo’ers om wel of niet door te studeren in het hbo, op de verwachtingen die ze hebben van het verloop van hun overstap naar het hbo, en op hun ondersteuningsbehoeften bij het maken van de overstap.