LOB-onderzoeksbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Ongelijke toegang tot stage en werk van hbo’ers met een migratieachtergrond

Klooster, E., Meng, C., Bles, P. Monker, D., Walz, G. (2020)

Hbo’ers met een migratieachtergrond hebben meer moeite om na hun afstuderen werk te vinden dan hbo’ers zonder die achtergrond. Onder leiding van Eva Klooster van Klooster Onderzoek & Advies en Christoph Meng van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) is onderzocht welke factoren tijdens en na de hbo-studie van invloed zijn op de verschillen in baankansen tussen afgestudeerden met en zonder een migratieachtergrond, en vooral ook hoe dit probleem aangepakt kan worden.