LOB-onderzoeksbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Kiezen voor technisch VMBO: De rol van ouders en hun beeld van techniek

De Vleeschouwer, E., Wiemers, S., Zandvliet, K. (2020)

Ouders spelen een belangrijke rol in het keuzeproces van leerlingen. In de literatuur wordt dit door leerlingen zelf en door scholen aangegeven.  Uit de enquêteresultaten van dit onderzoek blijkt een duidelijke samenhang te bestaan tussen de mate waarin ouders zich (laten) informeren over de profielkeuze en de invloed die zij denken te hebben op de keuze van hun kind. Hoe beter geïnformeerd ouders zijn, hoe meer invloed zij denken te hebben. Hoewel het oorzakelijk verband niet nader te bepalen is, kan deze samenhang wel nuttig zijn bij het vormgeven van initiatieven voor ouderparticipatie rond de profielkeuze.