LOB-onderzoeksbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Je binnenste buiten. Beroepsstandaard en professionele identiteit

Ruijters, M., Luin, G. van. (2015)

In dit artikel presenteren de auteurs, aanvullend op de nieuwe beroepsstandaard van schoolleiders in het voortgezet onderwijs, het model van professionele identiteit om die beroepsstandaard meer diepgang en betekenis te geven. Het model geeft schoolleiders handreikingen om alleen of samen met professionele vrienden te onderzoeken waar je als schoolleider van bent of wilt zijn.