LOB-onderzoeksbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Effectiviteit van LOB-interventies

Arie Gelderblom, Loïs Hardonk, Jaap de Koning, Elisa de Vleeschouwer (2021)

Deze internationale literatuurstudie naar de effectiviteit van interventies op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) geeft een stevig bewijs voor positieve effecten van LOB, inclusief baten op de arbeidsmarkt. Deze positieve effecten komen terug bij diverse typen interventies en bij specifieke doelgroepen.

Behalve het algemene belang van LOB, onderstreept deze studie de toegevoegde waarde van LOB voor doelgroepen, zoals jongeren met een migratieachtergrond, of laagopgeleide ouders. Het is dan ook belangrijk dat deze groepen bij LOB voldoende aan bod komen en bereikt worden.
Tevens geven diverse studies aan dat de wijze van uitvoering van LOB van belang is voor de effectiviteit, zoals de intensiteit van LOB-instrumenten en de mate van professionalisering. In de samenvatting hierboven zijn nog andere voorbeelden genoemd van het belang van de wijze van inrichting van de interventies.