LOB-onderzoeksbank

Expertisepunt LOB
< overzicht

Beroepen in transitie. Drie beroepen in beeld.

Biemans, P., Sjoer, E. (2018)

In deze publicatie wordt de invloed van digitalisering op drie beroepen (kapitein, wijkverpleegkundige en manager operations ICT) in beeld gebracht aan de hand van drie portretten. De focus ligt op de veranderingen die plaatsvinden op de werkvloer in het werk dat de beroepsbeoefenaars uitvoeren en de kennis en kunde (21st century skills) die noodzakelijk zijn om het werk te kunnen blijven doen.