LOB-netwerken

Expertisepunt LOB

Een overzicht van diverse LOB-netwerken in Nederland:
‒    decanenverenigingen
‒    doorstroomorganisaties
‒    overige netwerken.

LOB-netwerken

Een groot deel van de jongeren stromen tijdens hun schoolloopbaan door van de ene onderwijssector naar de andere. Goede samenwerking tussen de verschillende onderwijssectoren in de regio draagt in belangrijke mate bij aan hun studie- en loopbaansucces.  

Ook  de samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en gemeenten spe elt een belangrijke rol.  Wanneer de begeleiding van leerlingen en studenten wordt gezien als gezamenlijke verantwoordelijkheid, heeft dit positieve invloed op de manier waarop jongeren (praktijk)ervaring op kunnen doen tijdens bijvoorbeeld stages en leren netwerken.

Hieronder vind je regionale netwerken die zich hiervoor inzetten. Kijk welke netwerken in jouw regio actief zijn en sluit je aan!
Mis je nog een LOB-netwerk in het overzicht? Stuur ons een bericht.

Regio
Limburg
Sector
Soort netwerk
decanenkring Midden
Sanne ten Haken
decanenkring Noord
decanenkring Noord
Don van der Heijden en Richard Geurts
decanenkring V(S)O MBO Zuid
Karin Mulders
Decanenkring V(S)O - MBO
Aansluitingsoverleg VO-HO Zuid
Marielle Diederen- Schutgens
Aansluitingsoverleg
Monique Krastman- Jacobs