LOB-netwerken

Expertisepunt LOB

LOB-netwerken

Een groot deel van de jongeren stromen tijdens hun schoolloopbaan door van de ene onderwijssoort naar de andere. Goede samenwerking tussen de verschillende soorten onderwijs in de regio draagt in belangrijke mate bij aan hun studie- en loopbaansucces.  

Ook  de samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en gemeenten speelt een belangrijke rol.  Wanneer de begeleiding van leerlingen en studenten wordt gezien als gezamenlijke verantwoordelijkheid, heeft dit positieve invloed op de manier waarop jongeren (praktijk)ervaring op kunnen doen tijdens bijvoorbeeld stages en leren netwerken. 

Hieronder vind je regionale netwerken die zich hiervoor inzetten. Ben je geïnteresseerd en op zoek naar contactgegevens, stuur ons dan een e-mail via info@expertisepuntlob.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Regio
Rijnmond/ZH-Zuid
Sector
Soort netwerk
Drechtstreek NVS-NVL Decanenkring
Rijnmond NVS-NVL Decanenkring
Nieuwe Waterweg Noord DAT
Rotterdam Decanenkring HAVO-VWO
Rijnmond MBO Platform
Rijnmond Werkgroep Overstap
Voorne Putten VOMBO
Aansluiting VO-HO 010
Gemeente Rotterdam dienst onderwijs LOB portefeuille/ Werk maken van loopbaanleren
Koers VO werkgroep LOB
Nieuwe waterweg noord Techniekkring