LOB-netwerken

Expertisepunt LOB

Een overzicht van diverse LOB-netwerken in Nederland:
‒    decanenverenigingen
‒    doorstroomorganisaties
‒    overige netwerken.

LOB-netwerken

Een groot deel van de jongeren stromen tijdens hun schoolloopbaan door van de ene onderwijssector naar de andere. Goede samenwerking tussen de verschillende onderwijssectoren in de regio draagt in belangrijke mate bij aan hun studie- en loopbaansucces.  

Ook  de samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en gemeenten spe elt een belangrijke rol.  Wanneer de begeleiding van leerlingen en studenten wordt gezien als gezamenlijke verantwoordelijkheid, heeft dit positieve invloed op de manier waarop jongeren (praktijk)ervaring op kunnen doen tijdens bijvoorbeeld stages en leren netwerken.

Hieronder vind je regionale netwerken die zich hiervoor inzetten. Kijk welke netwerken in jouw regio actief zijn en sluit je aan!
Mis je nog een LOB-netwerk in het overzicht? Stuur ons een bericht.

Regio
Rijnmond/ZH-Zuid
Sector
Soort netwerk
Drechtstreek NVS-NVL Decanenkring
Han Verpalen
Rijnmond NVS-NVL Decanenkring
Peter van der Sluijs
Nieuwe Waterweg Noord DAT
Marisa van der Heerik
Rotterdam Decanenkring HAVO-VWO
Bert van der Hoorn
Rijnmond MBO Platform
Frank van Duist
Rijnmond Werkgroep Overstap
Peter van der Zwaal
Voorne Putten VOMBO
Jochem Valkema
Aansluiting VO-HO 010
Kitty van Veen
Gemeente Rotterdam dienst onderwijs LOB portefeuille/ Werk maken van loopbaanleren
Teije TerhorstRory Hertzel
Koers VO werkgroep LOB
Flip Erisman
Nieuwe waterweg noord Techniekkring
Rian van Noord