LOB-netwerken

Expertisepunt LOB

Een overzicht van diverse LOB-netwerken in Nederland:
‒    decanenverenigingen
‒    doorstroomorganisaties
‒    overige netwerken.

LOB-netwerken

Een groot deel van de jongeren stromen tijdens hun schoolloopbaan door van de ene onderwijssector naar de andere. Goede samenwerking tussen de verschillende onderwijssectoren in de regio draagt in belangrijke mate bij aan hun studie- en loopbaansucces.  

Ook  de samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en gemeenten spe elt een belangrijke rol.  Wanneer de begeleiding van leerlingen en studenten wordt gezien als gezamenlijke verantwoordelijkheid, heeft dit positieve invloed op de manier waarop jongeren (praktijk)ervaring op kunnen doen tijdens bijvoorbeeld stages en leren netwerken.

Hieronder vind je regionale netwerken die zich hiervoor inzetten. Kijk welke netwerken in jouw regio actief zijn en sluit je aan!
Mis je nog een LOB-netwerk in het overzicht? Stuur ons een bericht.

Regio
Noord
Sector
Soort netwerk
Drachten
Dirk Ritskes
Drenthe Zuid West
Drenthe Noord - Midden
Inez Barmentloo
Drenthe Zuid Oost
Hans Vroome
Groningen
Marion Bosma
Noord Oost Friesland Jeanine IJtsma
Jeanine Ijtsma
Noord West Friesland Jeanine Ijtsma
Jeanine Ijtsma
Zuid West Friesland
Barbara de Leeuw
Decanen overkoepelend Friesland
Rudy Abma
Drenthe
Friesland
Groningen
Marianne Visser
Netwerk Friesland ROC - VO scholen
Aansluitingsnetwerk vo-hbo Fryslan
Samenwerkingsverband mbo-hbo Noord-Nederland
Nadia Kappelhof