LOB-netwerken

Expertisepunt LOB

LOB-netwerken

Een groot deel van de jongeren stromen tijdens hun schoolloopbaan door van de ene onderwijssoort naar de andere. Goede samenwerking tussen de verschillende soorten onderwijs in de regio draagt in belangrijke mate bij aan hun studie- en loopbaansucces.  

Ook  de samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en gemeenten speelt een belangrijke rol.  Wanneer de begeleiding van leerlingen en studenten wordt gezien als gezamenlijke verantwoordelijkheid, heeft dit positieve invloed op de manier waarop jongeren (praktijk)ervaring op kunnen doen tijdens bijvoorbeeld stages en leren netwerken. 

Hieronder vind je regionale netwerken die zich hiervoor inzetten. Ben je geïnteresseerd en op zoek naar contactgegevens, stuur ons dan een e-mail via info@expertisepuntlob.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Regio
Midden
Sector
Soort netwerk
De vallei
Eemland
Gooi en vechtstreek
Ijssel-Vecht
Noord West Veluwe
Rivierenland
Utrecht RMC 19
Eemland/Amersfoort
Flevoland
Het Gooi
Utrecht
Regionaal werkoverleg mbo-hbo Midden-Nederland
School en Jobs Neder Betuwe
Sterk VO - overstap vmbo-mbo