LOB-netwerken

Expertisepunt LOB

Een overzicht van diverse LOB-netwerken in Nederland:
‒    decanenverenigingen
‒    doorstroomorganisaties
‒    overige netwerken.

LOB-netwerken

Een groot deel van de jongeren stromen tijdens hun schoolloopbaan door van de ene onderwijssector naar de andere. Goede samenwerking tussen de verschillende onderwijssectoren in de regio draagt in belangrijke mate bij aan hun studie- en loopbaansucces.  

Ook  de samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en gemeenten spe elt een belangrijke rol.  Wanneer de begeleiding van leerlingen en studenten wordt gezien als gezamenlijke verantwoordelijkheid, heeft dit positieve invloed op de manier waarop jongeren (praktijk)ervaring op kunnen doen tijdens bijvoorbeeld stages en leren netwerken.

Hieronder vind je regionale netwerken die zich hiervoor inzetten. Kijk welke netwerken in jouw regio actief zijn en sluit je aan!
Mis je nog een LOB-netwerk in het overzicht? Stuur ons een bericht.

Regio
Midden
Sector
Soort netwerk
De vallei
N. Reintjes
Eemland
L. Postel
Gooi en vechtstreek
M. Wets
Ijssel-Vecht
Mirjam Bakker
Ijssel-Vecht
Sinie Koster
Noord West Veluwe
S. Franken
Rivierenland
Wim van den Brink
Utrecht RMC 19
Michel Zijffers
Utrecht RMC 19
Rob Sperling
Eemland/Amersfoort
Henk Heerdink
Eemland/Amersfoort
Koen de Bruijne
Flevoland
Jantina Bremer
Het Gooi
Henk Sondern
Utrecht
Ruud de Ligt
Regionaal werkoverleg mbo-hbo Midden-Nederland
L. Brandes Michael van der Vliet
School en Jobs Neder Betuwe
Sterk VO - overstap vmbo-mbo