LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Volution - VO-talent

VO-talent is een methode voor loopbaanleren in het voortgezet onderwijs. De methode kan worden ingezet in combinatie met het LOB dossier / digitaal portfolio van Volution. De opdrachten creëren gezamenlijk een flexibele en generieke leerlijn voor loopbaanleren in het VO, gebaseerd op de visie van Prof. Dr. Marinka Kuijpers. De leerlingen worden middels activerend taalgebruik en verschillende werkvormen uitgedaagd om aan de slag te gaan met de 5 loopbaancompetenties. In aansluiting op gepersonaliseerd onderwijs kan de school zelf per niveau, leerjaar, klas en/of individu van in- tot uitstroom uit deze opdrachtenlijn selecteren. Op die manier borgt niet alleen de school, maar bovenal de leerling zijn of haar rode draad in loopbaanleren.