LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Volution - Studievoortgangmeter

De Studievoortgangsmeter (SVM) is een innovatief digitaal ‘dashboard’ dat de voortgang van de student in beeld brengt voor zowel student, docent als praktijkbegeleider. Het toont de voortgang op het diplomadossier; de onderdelen die studenten moeten halen om examen te mogen doen. Je ziet de nominale lijn (gemiddeld tempo van de gemiddelde student landelijk) naast de eigen voortgang. Zo ziet de student voortdurend of hij voor, achter of op schema loopt.