LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Talentfocus - Studiekeuzetest mbo

Volwassenen zijn gewend om alternatieven te bekijken, voor- en nadelen af te wegen en op basis van deze inzichten dan een afgewogen beslissing te nemen. Jongeren zijn daar niet toe in staat. Om hen te helpen wel de juiste keuze te maken hebben we 2 unieke testen ontwikkeld die hen helpen dit proces wel te volgen, samen noemen we ze de Studiekeuzetest. De uitkomsten zijn direct beschikbaar en geven antwoord op de vraag 'Welke studie past bij mij?'. De Persoonlijkheidstest Jongeren geeft gericht antwoord op wat de sterke en zwakke punten van de leerling zijn op dit moment. Het uitgangspunt om vooral studies te gaan doen die aansluiten bij de sterke punten en de zwakke punten neutraliseren.