LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Talenteon - Loopbaangesprekswaaiers

Ter ondersteuning van de loopbaanreflectiegesprekken is een waaier ontwikkeld voor docenten, een onmisbaar hulpmiddel voor het voeren van gestructureerde loopbaangesprekken. De waaier zorgt ervoor dat de vijf loopbaancompetenties goed aan bod komen. Er is een onderbouw- en bovenbouwwaaier. Deze zijn passend voor het niveau en de belevingswereld van de leerlingen. Beide waaiers bevatten per loopbaancompetentie een korte uitleg, voorbeeldvragen en richtlijnen voor de verslaglegging in het loopbaandossier.