LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Talenteon - Leerlingfolder, gesprekken aan de keukentafel

Met de folder “gesprekken aan de keukentafel “ kun je de ouderbetrokkenheid bij je school vergroten. In de folder zijn de loopbaancompetenties uitgewerkt voor jonge interviewers. Leerlingen kunnen door middel van deze folder zicht krijgen op de loopbanen van hun ouders, grootouders of andere familieleden.