LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Simulise - LOB mbo

In een loopbaandossier dienen de studenten te beschrijven welke stappen zij gezet hebben om tot hun competenties te komen.