LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Qompas - Qompas start

Qompas Start is een complete en gestructureerde online LOB-methode, waarmee LOB op school stevig op de kaart wordt gezet. Leerlingen kunnen de methode grotendeels zelfstandig doorlopen via een overzichtelijk, adaptief en persoonlijk stappenplan. Hierin staan de ervaringen van de leerling en het ontwikkelen van de loopbaancompetenties centraal. De scholieren leren wat hun voorkeuren zijn en er wordt ingegaan op een aantal studievaardigheden. Er wordt ook een eerste begin gemaakt met het beantwoorden van vragen als ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?