LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Qompas - Qompas profielkeuze

Qompas is een complete en gestructureerde online LOB-methode, met een doorlopende leerlijn, waarmee LOB op school stevig op de kaart wordt gezet. Leerlingen kunnen de methode grotendeels zelfstandig doorlopen via een overzichtelijk, adaptief en persoonlijk stappenplan. Hierin staan de ervaringen van de leerling en het ontwikkelen van de loopbaancompetenties centraal. Naast het stappenplan bevat de methode ‘Zelf-aan-zet’-opdrachten. Dit zijn opdrachten die op ieder gewenst moment door de leerling gemaakt kunnen worden. Daarmee is Qompas uitermate geschikt voor scholen die werken met het systeem van gepersonaliseerd leren.