LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Profiel ASL - Profielkiezer

In de Profielkiezer gaat alle aandacht uit naar het maken van een juiste profielkeuze. De leerling leert de vier profielen kennen en brengt zijn drijfveren, talenten en voorkeuren in kaart. Hij leert deze te vertalen naar haalbare vervolgtrajecten in de bovenbouw en het vervolgonderwijs. Veel aandacht is er voor het ontdekken, analyseren en ontwikkelen van motivatie zowel gericht op studie- als op loopbaanbegeleiding.