LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Profiel ASL - Pionier

Leerlingen in de onderbouw maken een start met de LOB en beginnen met de opbouw van een ontwikkelingsgericht digitaal loopbaandossier. LOB in de onderbouw staat in het teken van ontdekken. Leerlingen worden geprikkeld om na te denken over hun talenten/ kwaliteiten, interesse, persoonlijkheid in relatie tot studievoortgang en toekomstdenken.