LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Profiel ASL - Loopbaanverkenner

In de bovenbouw van het vmbo werken de leerlingen aan het voorbereiden van hun studiekeuze. In de Loopbaanverkenner verkent de leerling zijn interesse, talenten en persoonlijkheid en verkent hij het vervolgonderwijs, denkt hij na over de toekomst van werk en de mogelijkheden op de (regionale) arbeidsmarkt. In leerjaar vier leidt dit tot een definitief loopbaanplan dat dient als voorbereiding op de intakegesprekken in het mbo. De leerling leert hierin zijn gemaakte keuze te onderbouwen met behulp van de uitkomsten van verkenningen, reflecties en aangereikte tools in de Loopbaanverkenner.