LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

Peppels.net

Op de presentatie-pagina in Peppels bouwen leerlingen/studenten je stap-voor-stap aan hun Loopbaanportfolio en hun Curriculum Vitae. De opbouw kan gestimuleerd worden door opdrachten onder regie van de mentor of docent, maar de leerling kan ook zelfstandig binnen- en buitenschoolse ervaringen toevoegen. Op de ervaringen kan feedback worden gegeven. Zo werkt een leerling aan de ontwikkeling van zijn loopbaancompetenties. Het Portfolio kan gefilterd worden op elke vaardigheid. Zo kan de docent snel kijken hoe het staat met onderzoek naar werk en opleiding, of hoe het netwerk betrokken wordt.