LOB-methoden

Expertisepunt LOB
< overzicht

LOB-tool Routeplanner vmbo-t, havo en vwo

RoutePlanner is een interactieve spel, dat bestaat uit een twaalftal casussen. Die casussen zijn verdeeld over vmbo-tl, havo en vwo. Ieder onderwijstype heeft een viertal leerlingen die staan voor een profielkeuze en studiekeuze. Aan de hand van quotes, rapporten en adviezen van ouders, mentoren en de decaan, moeten de toehoorders een keuze maken in de casus. Laten ze een leerling over gaan? Is het wijs om een bepaald vak te laten vallen? En is een loopbaan altijd echt wel zo rechttoe, rechtaan zoals leerlingen soms denken?